Pokyny pro výměnu nebo vrácení vstupenek na Otáčivé hlediště Český Krumlov 2020

Pokyny pro výměnu nebo vrácení vstupenek na Otáčivé hlediště Český Krumlov 2020
21. 4. 2020
Tomáš Babický

S ohledem na obtížnost predikce vývoje coronavirové pandemie a s přihlédnutím k vyhlášeným opatřením Vlády ČR, která s touto pandemií souvisí, přistoupilo Jihočeské divadlo k následujícímu opatření.

Všechna představení plánovaná pro sezónu 2020 před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově se ruší. Toto opatření bylo projednáno a schváleno Radou města České Budějovice dne 6. 4. 2020. Zároveň bylo projednáno a schváleno, že této situace bude využito k bezodkladnému zahájení nutných oprav Otáčivého hlediště tak, aby nebyl ohrožen divadelní provoz v roce 2021.

Vracení vstupného bude zahájeno po ukončení mimořádných opatření a zahájení provozu pokladny Jihočeského divadla. O tomto termínu Vás budeme včas informovat. O navrácení vstupného lze zažádat i písemnou formou. Sledujte aktuální informace na našich webových stránkách a sociálních sítích.

Vzniklé situace mimořádně litujeme a věříme, že všem našim divákům budeme moci zprostředkovat silné divadelní zážitky na některé z našich scén v Českých Budějovicích nebo v roce 2021 před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově.

Co se týká zakoupených vstupenek a eVstupenek na Otáčivé hlediště v Českém Krumlově, vstupné bude vracet výhradně Jihočeské divadlo.

Zakoupené eVstupenky prostřednictvím CBsystemu, na základě zaslání žádosti s kopií eVstupenek na e-mail: pokladna@jihoceskedivadlo.cz ,

vstupenky zakoupené na prodejních místech – na pokladně Jihočeského divadla (pravděpodobně od 4.5.2020), tel.: 386 356 925.  

https://www.jihoceskedivadlo.cz/divadlo/aktualne?qid=1788

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality