Program Rozjeď to s Tandemem!

Program Rozjeď to s Tandemem!
13. 4. 2015
Dušan Brodský

Společný program podpory česko-německých a česko-rakouských projektů setkávání mládeže pod názvem Rozjeď to s Tandemem! má za cíl motivivat a podpořit české subjekty vyvíjející volnočasové aktivity pro děti a mládež k přípravě a realizaci dvoustranných a vícestranných výměn a setkání mládeže.

Program je určen pro subjekty z celé České republiky pracující v mimoškolní oblasti s dětmi a mládeží od 8 do 26 let – například spolky, střediska volného času, nízkoprahová zařízení a centra, neformální skupiny mládeže, školní kluby nebo ostatní subjekty z neziskového sektoru vyvíjející mimoškolní činnost pro děti a mládež, organizace zřízené církvemi.

Maximální výše podpory je 10 000 Kč na jeden projekt.

Podpora není určena pro školní výměny ani pro setkání, která jsou primárně zaměřena na sport. Sportovní aktivity mohou být prostředkem, nikoliv účelem. Školy se mohou do programu zapojit přes školní kluby či seskupení vyvíjející mimoškolní činnost.

Program může převzít náklady na stravování, ubytování, pojištění, jízdné či dopravné účastníků v rámci setkání, honorář pro jazykového prostředníka nebo učitele jazyka, materiály související se setkáním či s německým jazykem, jízdné a dopravné na výměnu zkušeností českých pracovníků s dětmi a mládeží v rámci přípravné a hodnotící návštěvy.

Žádosti mohou být podávány kdykoliv po celý rok.

Jednoduché formuláře žádostí a další informace naleznete na www.tandem-org.cz.

Zdroj: www.nicm.cz

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality