Program Mladých delegátů do OSN

Program Mladých delegátů do OSN
29. 5. 2017
Kamila Matějková

Chceš se stát zástupcem mladých lidí z ČR na jednání OSN? Chceš ovlivnit jednání na celosvětové úrovni? Jsi aktivní osobou v občanské společnosti? Je Ti mezi 18–25 lety?

Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy hledají na základě World Programme of Action for Youth (A/RES/50/81) zájemce pro účast ve druhém ročníku Programu Mladých delegátů do OSN.

O co se jedná:

Cílem Programu Mladých delegátů do OSN je reprezentace české mládeže na půdě OSN, zastupování zájmů české mládeže na globální úrovni, propagace a naplňování lidských práv a následné šíření povědomí o fungování OSN a možnostech participace, aktivního občanství a Cílech udržitelného rozvoje mezi českou mládeží. Specifickým zaměřením druhého ročníku programu budou také témata spojená s ekonomickou a sociální problematikou projednávaná v rámci Hospodářské a sociální rady OSN.

Koho hledáme:

Aktivní osobu v občanské společnosti, která: – Má mezi 18 a 25 lety (včetně) – Má velmi dobrou znalost anglického jazyka (další cizí jazyky výhodou) – Zajímá se o diplomacii a orientuje se v mezinárodním prostředí – Je týmovým hráčem a dobře zvládá stresové situace – Má zájem o otázky a témata spojená s mladými lidmi – Má zájem šířit nabyté zkušenosti a znalosti mezi mladými lidmi po návratu do ČR – Má zkušenost s prací v oblasti mládeže (NNO pracující s dětmi a mládeží, nezávislé iniciativy mládeže, školní kluby, studentské spolky apod.) – Je ochotná dobrovolně se zapojit do společenských a politických procesů po dobu přibližně jednoho roku

Co nabízíme:

  • Příležitost zastupovat zájmy mladých lidí z České republiky na mezivládních jednáních OSN
  • Účast na přípravném setkání evropských Mladých delegátů pořádaném Evropským fórem mládeže v Bruselu (přelom července a srpna 2017, datum bude upřesněno)
  • Účast na podzimním zasedání Valného shromáždění OSN (několikatýdenní pobyt v New Yorku na podzim 2017, pravděpodobně v měsíci říjnu)
  • Účast na Fóru mládeže Hospodářské a sociální rady OSN a v Komisi OSN pro sociální rozvoj (cca dvoutýdenní pobyt v New Yorku na přelomu ledna a února 2018)
  • Spolupráce se Stálou misí ČR při OSN a účast na jednáních o rezoluci o mládeži
  • Spolupráce s dalšími Mladými delegáty z celého světa v otázkách práv a participace mládeže, lidských práv, Cílů udržitelného rozvoje a dalších
  • Potenciální možnost zapojení se do dalších jednání
  • Částečná finanční podpora pro pobyt v New Yorku
  • Úhrada cestovních nákladů

Jak se můžu stát Mladým delegátem do OSN?

Zašli následující dokumenty nejpozději do 11.6.2017 na emailovou adresu: osn.delegati@crdm.cz. – Životopis – Motivační dopis – Esej v AJ na 2–3 normostran na téma:

“Is youth sufficiently involved in the implementation of Agenda 2030 and Sustainable Development Goals? If not, what barriers do you see? Elaborate with focus on SDG 16.”

Výběrové řízení je dvoukolové. V případě postupu do druhého kola budete pozváni na osobní pohovor, o kterém Vás budeme informovat. Pohovory proběhnou v posledním červnovém týdnu.

Více na: http://www.strukturovanydialog.cz/clanky/program-mladych-delegatu-do-osn-un-youth-delegate-programme-331

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality