Příspěvek na akce zaměřené k oslavám 750 let založení města České Budějovice

Příspěvek na akce zaměřené k oslavám 750 let založení města České Budějovice
23. 2. 2015
admin

Město České Budějovice vyhlašuje program na podporu volnočasových aktivit v roce 2015  příspěvky

Opatření č. 3Příspěvek na akce zaměřené k oslavám 750 let založení města České Budějovice

Cílem opatření je finanční podpora na volnočasové a vzdělávací akce obsahově související s výročím 750 let založení města konané na území města České Budějovice

Termín vyhlášení výzvy:                               únor 2015

Termín příjmu žádostí:                                  23.2.2015

Termín uzávěrky příjmu žádostí:                  30.3.2015

 

Podporované aktivity:

v rámci tohoto projektu budou podpořeny následující aktivity:

  • pořádání her, soutěží, přehlídek, turnajů, závodů, festivalů, výstav a koncertů

Oprávnění žadatelé:

Oprávněnými žadateli jsou: spolky, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti, školské právnické osoby, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, vysoké školy, fyzické i právnické osoby.

Alokovaná částka:                                        1 000 000,- Kč

Výše poskytnuté dotace:       minimálně            20 000,- Kč

maximálně         100 000,- Kč

Požadovaná spoluúčast:         minimální požadovaná spoluúčast u nepodnikatelských žadatelů činí 10% uznatelných nákladů

minimální požadovaná spoluúčast u podnikatelských žadatelů činí 40% uznatelných nákladů

Informace:

Magistrát města, nám. Přemysla Otakara II., odbor školství a tělovýchovy,

kontaktní osoba: Johana Fuxová, č.dv.334a, e-mail:fuxovaj@c-budejovice.cz, tel: 386 801 503

Náležitosti žádostí:

Jsou stanoveny v Pravidlech dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit města České Budějovice v roce 2015.

Žádost bude předložena:

  • elektronicky – na předepsaném elektronickém formuláři (prostřednictvím el.systému podávání žádostí na www.c-budejovice.cz v sekci Dotace)

 

Podrobné informace jsou uvedeny  v Pravidlech dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2015.

 

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality