„Příležitosti programu Erasmus+ sektor neformálního vzdělávání

„Příležitosti programu Erasmus+ sektor neformálního vzdělávání

Rádi bychom Vás pozvali na seminář „Příležitosti programu Erasmus+ sektor neformálního vzdělávání“, který je pořádán Domem zahraniční spolupráce. Jeho cílem je přiblížit možnosti zapojení nabízených programem Erasmus+.

Termín semináře je ve čtvrtek20října 2022, v čase od10:00 do 15:30 hodin, v prostorách Školícího centra České Budějovice.

V rámci semináře se dozvíte, jaké jsou možnosti výjezdů do zahraničí a v případě, že máte nápad na vlastní projekt, o jaké typy projektů (mezinárodních i národních) můžete žádat:

  • Mezinárodní setkání mládeže
  • Mobility pracovníků s mládeží
  • Projekty participace k zapojení mládeže do veřejného života (i národní úroveň)
  • Solidární projekty (národní úroveň)
  • Dobrovolnictví
  • DiscoverEU – cesta po Evropě pro každého 18letého

Součástí programu bude workshop na téma virtuální závislosti – zvláštní pozornost bude věnována problematice závislosti na internetu (netolismu) ve vztahu k sociálním sítím, on-line počítačovým hrám a manipulacím v kyberprostoru.

Na seminář je možné se přihlásit do 18října prostřednictvím Registrace zde, seminář je zdarma včetně občerstvení.

Bližší informace k semináři Příležitosti programu Erasmus+ sektor neformálního vzdělávání naleznete na webu Domu zahraniční spolupráce. 

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality