Přihlaste se na výměnu mládeže ČR – Izrael v roce 2017!

Přihlaste se na výměnu mládeže ČR – Izrael v roce 2017!
29. 5. 2017
Kamila Matějková

Česká rada dětí a mládeže společně s Radou hnutí mládeže v Izraeli v letošním roce opět připravuje společný bilaterální výměnný projekt mezi Českou republikou a Izraelem. Součástí programu bude představení různých organizací pracujících s dětmi a mládeží, dále například diskuse mezi účastníky, přednášky s lektory, kreativní workshopy, návštěvy významných památek a také poznávání lidí a kultury partnerské země.

Pro plánování a realizaci tohoto bilaterálního projektu hledáme členy týmu, kteří se budou aktivně podílet na přípravě programu a organizaci v ČR, a kteří se zároveň stanou účastníky této dvoustranné výměny – cca týden v ČR, týden v Izraeli. O tom, jak probíhala výměna v minulém roce, si můžete přečíst v článcích Izraelci (nejen) v Praze, Výměna mezi dobrovolníky ČR–Izrael 2016 nebo Opravdu zážitek. Zprávy z předchozích let (projekt běží už od roku 2010) naleznete v sekci Zprávy z akcí na tomto webu.

Předpokládaný termín české části je 6.–12. září 2017, izraelská část se uskuteční v první polovině listopadu (oba termíny budou včas potvrzeny). Celkový počet členů týmu je 8 lidí. Preferujeme zástupce členských organizací ČRDM.

Profil zájemců

  • Věk 18–26 let
  • Pozice vedoucího dětí a mládeže v organizaci výhodou
  • Komunikační znalost angličtiny
  • Zájem o současnost a historii Izraele ve vztahu k ČR, zájem o dobrovolnictví, o práci s dětmi a mládeží
  • Časové možnosti k účasti na plánování a realizaci projektu (účast na přípravných schůzkách dle dohody v červnu a srpnu, resp. začátkem září, účast na samotné výměně v ČR a Izraeli)

Dle metodiky MŠMT bude od účastníků vyžadován příspěvek na cestovné (letenky do Izraele) ve výši 50 % skutečné ceny (předpokládaná spoluúčast tedy bude kolem 4000–6000 Kč dle ceny letenky). Ostatní náklady spojené s účastí na projektu (stravování, ubytování v Izraeli, místní doprava, vstupné…) hradí účastníkům pořadatelé.

Ubytování v rámci české části projektu v Praze nemůžeme bohužel pro české účastníky zajistit. V dosavadních letech si však mimopražští účastníci vždy zajistili ubytování, například prostřednictvím své organizace nebo známých.

Přihláška

Vyplněnou přihlášku se svým krátkým představením (viz profil), portrétní fotografií, motivací a znalostmi, které můžete uplatnit, zasílejte na e-mailovou adresu zahranici@crdm.cz. Uzávěrka přihlášek je 11. 6. 2017. S první přípravnou schůzkou s účastníky počítáme předběžně v předposledním červnovém týdnu.

Těšíme se na Vás!

Projekt je realizován s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Zdroj: http://zahranici.crdm.cz/aktualni-nabidky/aktualni-nabidky-v-zahranici/prihlaste-se-na-vymenu-mladeze-cr-izrael-v-roce-2017/

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality