Prázdninovka: 3 zážitkově vzdělávací kurzy pro středoškoláky

20. 3. 2017
Kamila Matějková

Prázdninovka: 3 zážitkově vzdělávací kurzy pro středoškoláky

http://www.adam.cz/clanek-2017030059-prazdninovka-3-zazitkove-vzdelavaci-kurzy-pro-stredoskolaky.html

Prázdninová škola Lipnice se již 40 let věnuje rozvoji dětí, mládeže i dospělých pomocí metody zážitkové pedagogiky.

Nabídka kurzů Prázdninové školy Lipnice pro středoškoláky

Pro letošní sezónu nabízí 3 prázdninové kurzy pro studenty středních škol, každý s jiným tématem, ale všechny stejně zajímavé.

Nabídka kurzů Prázdninové školy Lipnice pro středoškoláky - CéTéčkoCÉTÉČKO

7. – 18. 08. 2017 Krušné hory
Dvanáctidenní kurz pro středoškoláky, kteří se nebojí udělat si vlastní názor a zažít dobrodružství.

CéTéčko je pro mladé lidi, kteří se nespokojí s tím, aby šli s davem, ale kteří chtějí vědět víc a udělat si názor podle sebe. Pro Ty, kteří vědí, že pro některý věci se vyplatí zamakat. Co je třeba udělat pro to, aby Tvoje okolí vypadalo víc podle Tvých představ?

Nabídka kurzů Prázdninové školy Lipnice pro středoškoláky - Poslední zhasnePOSLEDNÍ ZHASNE

22. – 30. 07. 2017 Chválkov u Kamenice nad Lipou
Kurz pro děti ve věku 14 – 17 let zaměřený na ekologii, naše chování v přírodě a to, co můžeme udělat, než bude příliš pozdě.

„Lidská potřeba, populace a technologie dosáhly určité úrovně, kdy Matka Země nemůže naši přítomnost jen mlčky přehlížet.“ Dalai Lama

Nečekej přednášky a bojovky. Čekej AKCI, ČINNOST, ŠOK, ZAMYŠLENÍ, SPOLEČNÉ ÚSILÍ, ČEKEJ NEČEKANÉ! Nic není hrané. Voda je opravdu ledová, uhlík na dlani opravdu pálí. Jenže nic není samozřejmé. Ani dřevo na oheň, ani voda k pití, ani hvězdy nad hlavou. Je za pět minut 12. Je nejvyšší čas. Udělej první krok! Udělej něco!

Nabídka kurzů Prázdninové školy Lipnice pro středoškoláky - EgonEGON

27. 07. – 05. 08. 2017 Krušné hory
Egon je zážitkový kurz pro středoškoláky, kteří se nebojí o sobě dozvědět něco víc, dokáží opustit svou každodennost a být deset dní off-line.

Egon je především o tobě, o tvém JÁ. Jaké je, jaké má místo ve světě kolem, v přírodě, ve vztazích. Jak prožívá, jak komunikuje, jaké jsou jeho hodnoty, JÁ teď a tady, jak se cítím, jak myslím, jaké v sobě skrývám talenty a zároveň i překážky k dosažení toho, co opravdu chci a potřebuji. Egon je výzva k posouvání vlastních hranic, k překonávání sebe sama. Egon je pro ty, co se právě chystají vykročit do dospělosti. Go! Go on, Ego!

Nabídka kurzů Prázdninové školy Lipnice pro středoškoláky A jeden tip na sezónu 2018 :

Nabídka kurzů Prázdninové školy Lipnice pro středoškoláky - TransitionTRANSITION

Roční program pro chlapce ve věku 16-21, který pomáhá v procesu zrání na cestě k dospělosti a k mužům.

Škola mladého muže aneb co jsme se měli dozvědět na prahu dospělosti a nikdo nám to neřekl…

„Může nás něco nebo někdo připravit na to, co v našem životě přijde? Pokud s námi budou starší a staří muži mluvit otevřeně a s respektem, můžeme hledat svou cestu a připravit se na budoucnost tak, abychom na ni hleděli zpříma a rozuměli tomu, co to znamená se pro něco rozhodnout. Dále je třeba své rozhodnutí prosazovat s mírností a vytrvalostí a tak vytvářet svou cestu životem. Nikoliv „vrženost“ a osud nás vede, ale naše přání a touhy, které přetvoříme v činy.“
– Donni Bufallo Dog: Tančili tváří ke slunci

www.psl.cz

#kurz #středoškolák #prázdninovka

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality