Pozvánka pro pedagogy mateřských škol,  pedagogy 1. stupně ZŠ a Praktických ZŠ,  pracovníky středisek ekologické výchovy, DDM, vychovatele školních družin

Pozvánka pro pedagogy mateřských škol,  pedagogy 1. stupně ZŠ a Praktických ZŠ,  pracovníky středisek ekologické výchovy, DDM, vychovatele školních družin
20. 10. 2015
admin

Krajský úřad Jihočeského kraje České Budějovice, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

ve spolupráci s Ekocentrem Vespolek Vás zve na seminář

„Polytechnická výchova v přírodním prostředí“

ve čtvrtek 19. a v pátek 20. listopadu 2015 v Jindřichově Hradci

 

Jde  o   praktický   dvoudenní  pobytový  seminář,  kde  se  účastníci   seznámí   s  vhodnými    materiály    pro polytechnickou   výchovu  v  přírodním   prostředí. Budou  jim  ve  stručnosti  představeny  principy  Montessori pedagogiky, z kterých  vycházejí  pravidla  pro  používání  a tvorbu funkčních výukových pomůcek. V praktické části   účastníci   navrhnou  a  připraví   vhodnou  výukovou  pomůcku   pro  rozvoj  „šikovnosti“   dětí  takovým způsobem,  aby  získanou  zkušenost  dokázali  vhodně  a  účelně  využít  ve  výuce.  Pedagogové   si   vyzkouší      a  osvojí  práci  s jednoduchými   nástroji,  zbaví   se  ostychu  a  obav  z  jejich  používání.  Pozornost  bude věnovaná  i  zařazení   polytechnické  výchovy   do   ročního   plánu   činnosti   školy.  Vlastnoručně   vyrobenou  pomůcku  si  pedagogové odnesou k používání ve svých školách.

Rámcový   program:    čtvrtek     odpoledne:     dosavadní    zkušenosti    účastníků   s   výrobou  a   používáním polytechnických  pomůcek,  seznámení  s principy   tvorby   pomůcek,   pravidla   používání,  ukázka   vhodných pomůcek,  seznámení  s   různými   vlastnostmi   přírodních   materiálů,  cenově   dostupné   pomůcky   vyráběné svépomocí, ekologické hledisko pro výběr materiálů. Výroba dřevěné pomůcky, ukázka správné práce s nástroji. Čtvrtek večer: Vlastní tvorba výukové s využitím Montessori principů.

Pátek dopoledne: předvedení pomůcek, které vytvořili účastníci semináře, ukázka jejich správného používání. Zpracování ovčí vlny, včelího vosku, alternativy práce s hlínou.

Pátek odpoledne: začlenění polytechnické výchovy do  třídních vzdělávacích plánů, informační zdroje, zhodnocení a ukončení semináře. Seminář bude ukončen nejpozději do 15.00 hodin.                                        Doplňkovou částí programu (po dohodě na místě) může být i prohlídka ekocentra a stručné seznámení se službami a programy, které o.s. Vespolek nabízí školám Jihočeského kraje.

Lektorka: Mgr. Lucie Černická, lektorka environmentálních výukových programů o.s. Vespolek Jindřichův Hradec, která ve své práci již více jak třináct let prakticky propojuje Montessori pedagogiku s různými výchovami (environmentální, polytechnická,…), vytváří a realizuje programy pro školy,  pro rodiny s dětmi, školí lektory, pedagogy a rodiče v této problematice.

Seminář začne ve čtvrtek 19. listopadu v 10.00 hodin, ukončen bude v pátek 20. listopadu nejpozději v 15.00 hodin.  Proběhne  v  pobytovém Ekocentru Vespolek v Radouňce  na okraji Jindřichova Hradce (www.vespolek.cz).

Na semináři bude vybírán účastnický poplatek ve výši 500 Kč (preferujeme platbu v hotovosti na místě, ale je  možné  platit  i  převodem  na  účet), většina  nákladů na realizaci  je hrazena z rozpočtu Jihočeského kraje.     Na  místě  bude  pro  účastníky zajištěn  teplý oběd ve čtvrtek  a v pátek,  večeře  ve  čtvrtek  a páteční snídaně – strava je zahrnuta v ceně účastnického poplatku.   V bezprostřední blízkosti ekocentra není prodejna potravin ani restaurace. Nocleh bude zajištěn v ubytovně ekocentra ve vícelůžkových pokojích (postele s polštářem), nutný je vlastní spací pytel. Sociální zařízení jsou na chodbě.

Počet účastníků na akci je omezen, proto doporučujeme přihlásit se včas.

Seminář   není  akreditovaný  MŠMT, ale  všichni  účastníci dostanou  na  závěr  osvědčení  o  jeho  absolvování.

Uzávěrka   příjmu  přihlášek  je  ve čtvrtek  12. listopadu  2015,   přiloženou   návratku   je    možno   odeslat  elektronickou   nebo   klasickou  poštou, upřednostňujeme elektronickou formu. Přihláška se stává závaznou po potvrzení jejího přijetí organizátorem !!  

Organizační zajištění semináře: Ing. Libuše Jozková, koordinátorka EVVO, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, tel. 386 720 803, e-mail: jozkova@kraj-jihocesky.cz

 

 

 

 

Návratka na pobytový seminář „Polytechnická výchova v přírodním prostředí“ 19. a 20.11. 2015

Jméno/a, příjmení:

Adresa školy/střediska EV/jiné organizace, e-mail, telefon:

 

Datum:

Návratku zašlete nejpozději do 29.10. 2015 včetně na  elektronickou adresu: jozkova@kraj-jihocesky.cz nebo na poštovní adresu: Krajský úřad Jihočeského kraje, OZZL, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, vždy se zanecháním výše požadovaných údajů.

 

Zdroj: www.vespolek.cz

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality