Pochvala vždy potěší – děkujeme

26. 8. 2014
admin
Dobrý den,
 
vyjadřuji pochvalu Vašemu pracovníkovi, panu Dušanovi Brodskému, 
ICM České Budějovice.
Velmi profesionálně připravil informace pro 
klientku paní J. Voráčkovou v oblasti kurzu angličtiny a 
zprostředkoval kontaktaci se společností, pořádající vzdělávací 
akce i v tuzemsku.
Je to cenné zejména z hlediska obtížnosti získání takovýchto 
infomací, kdy většina specializovaných vzdělávacích  agentur 
pořádá tyto akce v zahraničí.
V minulosti jsem spolupracovala s ICM z titulu své práce ve 
školském rezortu, proto vím, jak je takováto práce s informacemi 
pro studující i pro zájemce o další vzdělávání a kurzy 
potřebná, a proto jsem paní Voráčkové kontakt s Vaším ICM 
zprostředkovala.
Klientka byla s kurzem spokojená, byl doplněn a obohacen řadou 
přídavných akcí kulturních, sportovních a vycházkových i 
poznávacích a zdravotních. Chci proto tímto také poděkovat nejen 
za paní klientku, ale i za sebe i ostatní občany pořadatelům 
takovýchto akcí, které mají určitě  velkou perspektivu.
 
S pozdravy
a v úctě
Mgr. Daniela Hatinová
dantin@centrum.cz

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality