Pilot jednotných přijímacích zkoušek proběhl bez problémů

Pilot jednotných přijímacích zkoušek proběhl bez problémů
5. 5. 2015
Dušan Brodský
Ve dnech 15. a 16. dubna 2015 proběhlo na 630 školách v celkem 13 krajích České republiky pilotní ověřování přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných testů. Pilotní ověřování proběhlo bez větších organizačních problémů a výsledky jednotných testů uchazečů byly středním školám poskytnuty v předem stanoveném termínu večer 20. dubna.

„Jsem rád, že se vyplatila pečlivá příprava celého systému. Vše proběhlo bez jakékoli technické komplikace,“řekl k průběhu pilotu ministr školství Marcel Chládek.

Organizací projektu a vyhodnocením výsledků bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Ředitel Centra Jiří Zíka oceňuje zejména spolupráci se školami, které se do pilotního ověřování zapojily. „Přesto, že tento nový projekt byl pro školy z počátku velkou neznámou, spolupráce i komunikace s nimi byla bezproblémová a jsme rádi za každou zpětnou vazbu z projektu, kterou nám předají,“ řekl ředitel Zíka.

Průměrná úspěšnost v jednotných didaktických testech pro čtyřleté obory vzdělání byla u českého jazyka a literatury 58,85 % a u matematiky 43,12 %. U uchazečů o studium na šestiletých gymnáziích byla průměrná úspěšnost u didaktického testu z českého jazyka a literatury 47,27 % a u matematiky 54,95 %. Uchazeči o studium na osmiletých gymnáziích pak měli průměrnou úspěšnost 54,64 % u testu z českého jazyka a literatury a 54,17 % u testu z matematiky.

„Testy jednoznačně ukázaly, že jsou dobrým nástrojem pro ředitele škol, protože umí rozlišit, jak a jestli je uchazeč připraven na studium na střední škole, na kterou se hlásí,“  řekl ministr Chládek. Kvituje také, že nikdo nekritizoval validitu testů, jako tomu bylo v minulosti u maturit, a že se osvědčily také otevřené úlohy. Nyní bude následovat široká debata nad výsledky pilotáže.

Zdroj: www.nicm.cz

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality