Památník Terezín vyhlásil další ročník literární a výtvarné soutěže

5. 11. 2018
Kamila Matějková

Ilustrační fotoPamátník Terezín vyhlašuje na rok 2019 XXV. ročník literární a XXIII. ročník výtvarné soutěže – Memoriálu Hany Greenfieldové se společným tématem „JSEM TU BEZ RODINY“.

„Večer nikdy neusnul, dokud jsem nepřišel a nevyprávěl mu události z celého dne. O všechno jsme se dělili. Měli jsme s Blankou, mou ženou, umluveno, že si ho po válce vezmeme k sobě, že bude u nás studovat. Byl sirotek, pocházel z Plzně a starala se o něj teta. Vzorně se starala a měl ji rád jako matku.“ 

Citovaná vzpomínka vězně terezínského ghetta, pedagoga Rudolfa Fraňka z roku 1965 popisuje osud sirotka Honzy Treichlingera, který byl v době nacistické okupace českých zemí také internován v Terezíně. Stejně jako většina vězňů ghetta, ani on se nedožil osvobození. Motto letošních soutěží Památníku Terezín vyjadřuje situaci mnoha dětí, které ztratily rodiče a snaží se s touto nelehkou situací vyrovnat, navíc v nenormálních podmínkách. Dokážete si představit sami sebe ve stejných nebo obdobných poměrech? Zažívají podobné věci dnešní chlapci a děvčata? Je třeba pomáhat sirotkům, kteří přišli o rodinu v nějaké současné válce? Jak by tato pomoc měla podle Vás vypadat?

Zamyslete se nad výše uvedenými otázkami a vytvořte výtvarné či literární práce, které zašlete na níže uvedenou adresu. Můžete si samozřejmě položit i otázky vlastní, které se také s vyhlášeným tématem úzce pojí. Umělecká forma a technika zpracování soutěžního příspěvku je na vás. 

Věkové kategorie výtvarné soutěže:

I. žáci 1. – 5. ročníků ZŠ
II. žáci 6. – 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
III. SŠ, SOU a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Věkové kategorie literární soutěže:

I. žáci 6. – 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
II. studenti SŠ, SOU a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Podmínky účasti a časové rozvržení soutěží:

Práce musí být předány nebo odeslány na níže uvedenou kontaktní adresu nejpozději do 1. dubna 2019.

U každé musí být uveden čitelně:

  • název díla, 
  • jméno autora (autorů) a jeho věk, 
  • kategorie, 
  • datum narození, 
  • adresa bydliště, 
  • e-mailová adresa autora (případně kontakt na rodiče),
  • adresa navštěvované školy, 
  • ročník (třída) a jméno vedoucího pedagoga. 

Tyto osobní údaje budou uchovány v souladu s oprávněným zájmem správce pro administrativní účely.

Každý účastník (žák, student) zasílá pouze jednu práci do každé ze soutěží.

Literární práce zasílejte nejlépe elektronicky, výtvarné pouze fyzicky (poštou nebo osobně).

Počet zasílaných děl z jedné organizace – školy ovšem není nijak omezen. Pořadatel si vyhrazuje právo na využití zaslaných prací pro další nekomerční výstavy, charitativní akce a pro jejich reprodukce v tisku.

Zaslané práce se nevracejí.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 5. června 2019 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných cen i peněžní odměny. Tvůrci oceněných prací i školy, které navštěvují, budou samozřejmě v dostatečném předstihu o výsledku soutěží informováni.

Peněžní odměny (ze sponzorského daru Hany Greenfieldové):

1. místo – 1 000 Kč

2. místo – 900 Kč

3. místo – 800 Kč

4. místo – 600 Kč

5. místo – 500 Kč

6. – 8. místo – 300 Kč

Uděleny budou i zvláštní Ceny dr. Erika Poláka v hodnotě 1 000 Kč, financované Terezínskou iniciativou.

Kontaktní adresa:
Památník Terezín, Principova alej 304, 411 55 Terezín
Vzdělávací oddělení – Mgr. Pavel Straka, Mgr. Jan Kaňa
tel.: 416 724 563
e-mail: straka@pamatnik-terezin.cz, kana@pamatnik-terezin.cz

Zdroj: www.pamatnik-terezin.cz

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality