OMNIVEDA

OMNIVEDA
3. 12. 2015
admin

Dle vědeckého poznání se vědomosti do roku 1900 zdvojnásobovaly zhruba po 100 letech, ve 20. století po 25 letech a nyní se zdvojnásobuje lidské poznání každý rok.

Na naše děti je vyvíjen velký tlak, musí se učit mnohem rychleji a více, než jsme se učili my. Automaticky očekáváme, že se děti vše naučí ve škole. Bohužel školní systém  se jen velmi pomalu přizpůsobuje rychlým změnám.

Tuto situaci se snaží částečně řešit nejrůznější on-line vzdělávací programy. Nejsou však jediným řešením. Role pedagoga a rodiče je v procesu vzdělávání velmi důležitá a měla by zůstat již od raného věku dítěte ve středu zájmu.

Omniveda se zaměřuje na vývoj studijních programů, učebních plánů a nástrojů, které pomáhají pedagogům i rodičům zvládnout moderní učební postupy a potřeby současných dětí.

KARIÉRA

VĚDA NÁS BAVÍ
Hledáme lektory pro vedení odpoledních vědeckých kroužků pro děti na 1. stupni ZŠ (2. – 5. tř.). Děti si samy pod vedením proškoleného lektora zkouší jednoduché experimenty, díky nimž se učí poznávat svět přírody kolem sebe. Více info ZDE.

VĚDA NÁS BAVÍ – MŠ
Hledáme lektory pro vedení odpoledních vědeckých kroužků pro děti z MŠ. Děti si pod vedením proškoleného lektora zkouší jednoduché experimenty, díky nimž se seznamují se světem kolem sebe. Více info ZDE.

HEJBNI MOZKEM
Hledáme lektory pro vedení odpoledních studijních kroužků pro žáky ZŠ (4. – 6. tř.) nebo žáky víceletých gymnázií. Cílem kroužku je ukázat dětem širokou paletu možností, jak je možné se vzdělávat a jak najít svou  vlastní cestu vzděláváním. Děti se zkrátka naučí jak zábavnou formou vyzrát na učení. Více info ZDE.

KOSTKY NÁS BAVÍ – NOVINKA

Hledáme lektory pro vedení kroužku KOSTKY NÁS BAVÍ, který přináší kreativní zábavu pro žáky 1. tříd, přípravných tříd ZŠ a předškolní děti z MŠ. Děti si užijí zábavné lekce se stavebnicí LEGO, naučí se prezentovat své výrobky, vyprávět k nim příběhy a plnit řadu dalších zábavných úkolů. Více info ZDE.   

POHYB NÁS BAVÍ – NOVINKA
Hledáme lektory pro vedení odpoledních pohybových kroužků pro děti na 1. stupni ZŠ (2. – 5. tř.). Cílem kroužku není vychovat vrcholové sportovce, ale všeobecně rozvinout pohybové schopnosti dětí jako jsou rychlost, síla,  vytrvalost, koordinace a jednoduše pomocí her vyvolat u dětí pozitivní vztah k pohybu a zdravému životnímu  stylu.

Registrace zájemců o vedení kroužků ZDE.

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality