OMG – projekt „Objev mediální gramotnost!“

OMG - projekt

Už na podzim roku 2018 vydala Česká školní inspekce zprávu o nedostatečné vzdělanosti mládeže v oblasti mediální gramotnosti. Zprávu si můžete přečíst zde.

NICM pružně zareagovalo a nabídlo školám přednášku o bezpečnosti na internetu, sociálních sítích a skryté reklamě. Během podzimu a zimy 2018/2019 tak proškolilo stovky žáků základních škol v Praze! A nyní přinášíme tyto přednášky i k nám do Českých Budějovic a širokého okolí.

Zkratkou projektu se staly písmenka OMG, znamenající anglickou zkratku zvolání „Oh my God“ – „Ach můj Bože“. Je to výstižné hlavně proto, že znalosti mládeže o mediální gramotnosti jsou podprůměrné až nedostatečné.

Každá přednáška se zaměřuje na jiný problém, jsou lehce provázané a jejich cílem je zvýšit mediální gramotnost mládeže. Hravou formou informují o možných nástrahách “on-line života”, pomocí videí mládeži přiblížíme a objasníme dané téma.

A jaká témata Vám nabídneme?

  • Sociální sítěco jsou sociální sítě a jaká jsou rizika spojená s jejich užíváním První část je věnována bezpečí na internetu obecně, jak se chovat, abychom co nejvíce chránili svá data i sebe. Následuje část s informacemi o tom, co jsou sociální sítě a jak fungují, že příspěvky navrhuje počítač na základě algoritmů, co je sociální bublina. Vliv sociálních médií na psychiku a chování a informace o skryté reklamě, která nevědomě ovlivňuje všechny uživatele včetně followerů slavných osobností, jsou poslední částí přednášky.
  • Bezpečnost v on-line prostoru jak se v online prostoru chovat bezpečně a na jaké pasti si dát pozor Přednáška je zaměřená na bezpečí a hrozby na internetu. Jak si správně nastavit soukromý účet, zabezpečit email apod., aby všechna data byla v bezpečí. Část věnovaná chování při práci na internetu zmiňuje zásady chování a hrozby na internetu (závislost, kyberšikana, kybergrooming atd.), jak a kde hledat pomoc a jaká je trestní odpovědnost za nekalé jednání na internetu.
  • Skrytá reklama a manipulacekdo a co na mě v on-line prostoru působí V online prostoru na uživatele působí i podvědomě spousta internetových nástrojů (zejména reklam) a mnohdy jsou skryté. Jak je poznat a jak je označit? Součástí dnešního internetového prostředí jsou také falešné zprávy, jejichž účelem je manipulace. Přednáška představí fake news a způsoby, jak je poznat a také nové zbraně dezinformací – deep fake videa. Na tuto část navazují informace o kritickém myšlení a jeho aktivním užívání jako způsobu, jak se s manipulací a dezinformacemi na internetu vypořádat. Závěr je věnován celkové komunikaci na internetu, představí hate speech, argumentační fauly a také pojmy trollové a elfové.

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality