Obrázky z Doudlebska a Zbudovských Blat: Z archivu Aloise Terše

6. 6. 2017
Kamila Matějková

Obrázky z Doudlebska a Zbudovských Blat: Z archivu Aloise Terše

16.6. – 27.8. 2017 – Vernisáž výstavy proběhne 15.6. 2017 od 16:00 hodin.

Historická budova Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Dukelská 242/1, 370 51

Jihočeské muzeum představuje v rámci nové výstavy „Obrázky z Doudlebska a Zbudovských Blat“ unikátní dílo Aloise Terše (1910 – 1987). Expozice připomíná letošní 30. výročí úmrtí tohoto českobudějovického učitele a autora velkého množství cenných dokumentárních kreseb. „Učitel a amatérský výtvarník Alois Terš dokumentoval na přelomu 30. a 40. let minulého století pod vlivem Aloise Moravce a Ladislava Stehlíka lidovou architekturu Doudlebska a Zbudovských Blat. Některé stavby zachytil doslova v hodině dvanácté, krátce před tím, než podlehly přestavbám nebo byly zbořeny,“ říká garantka výstavy a etnografka Jihočeského muzea PhDr. Hana Soukupová. Všem zájemcům o regionální historii připomínáme, že díky moderní technice bude na této výstavě také možné vůbec poprvé nahlédnout do skicáků Aloise Terše. Pro srovnání s dnešním stavem míst, která Terš zachytil ve 40. letech 20. století, pak připravil Petr Luniaczek soubor svých fotografií.

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality