Občan, stát a úřad

Občan, stát a úřad
26. 2. 2018
Kamila Matějková

Základní informace o matrikách a matričních dokladech

http://www.nicm.cz/zakadni-informace-o-matrikach-matricnich-dokladech

Lidská práva – organizace v regionu

http://latran.cz/

ICOS Český Krumlov

http://www.opu.cz/ pomoc uprchlíkům v Českých Budějovicích

 Sociální zabezpečení – organizace v regionu

http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/jihocesky-kraj/ossz-ceske-budejovice.htm

ČSSZ České Budějovice

http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/jihocesky-kraj/ossz-cesky-krumlov/ossz-cesky-krumlov.htm ČSSZ Český Krumlov

http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/jihocesky-kraj/ossz-jindrichuv-hradec.htm ČSSZ Jindřichův Hradec

http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/jihocesky-kraj/ossz-pisek/ ČSSZ Písek

http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/jihocesky-kraj/ossz-prachatice/ossz-prachatice.htm ČSSZ Prachatice

http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/jihocesky-kraj/ossz-strakonice/ossz-strakonice.htm ČSSZ Strakonice

http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/jihocesky-kraj/ossz-tabor/ossz-tabor.htm ČSSZ Tábor

 Náhradní rodinná péče – organizace v regionu

http://www.nahradnirodina.cz/poradna Středisko náhradní rodinné péče

http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par%5Bid_v%5D=371&par%5Blang%5D=CS

Jihočeský Kraj

http://www.arkadacentrum.cz/kontakty Arkáda centrum Písek

http://www.firmy.cz/detail/222287-fond-ohrozenych-deti-ceske-budejovice-6.html

Fond ohrožených dětí ČB

Finanční poradenství – organizace v regionu

http://www.rsts.cz/poradenska-mista/jihocesky-kraj?city=%C4%8Cesk%C3%A9+Bud%C4%9Bjovice Raiffeisen spořitelna

http://www.partners.cz/cs/ Partners finanční poradenství jinak

http://www.kapitol.cz/kontakt?kraj=jihocesky#pobocky Kapitol JČ

http://www.account-cb.cz/kontakt/ Account ČB

http://www.ekofincb.cz/kontakty Ekofin ČB

http://www.zlatestranky.cz/firmy/%C4%8Cesk%C3%A9+Bud%C4%9Bjovice/q_finan%C4%8Dn%C3%AD+poradenstv%C3%AD/1/ finanční poradenství- portál Zlaté stránky

PRAKTICKÉ ODKAZY

http://urady.statnisprava.cz/   adresář úřadů v ČR, rejstříky a registry, formuláře ke stažení

http://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-736999.aspx  portál Ministerstva vnitra, nejdůležitější formuláře ke stažení ( vydání OP, přihlášení k trv.pobytu aj.)

https://portal.gov.cz/portal/obcan/     portál veřejné správy- doklady,registry,sociální zabezp.,zákony

http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.aspx    portál Ministerstva vnitra, užitečné informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů

http://www.zakonyprolidi.cz/     předpisy Sbírky zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění.
Zdarma, bez registrace, s jednoduchou obsluhou, zkrátka „pro lidi“

http://www.obcanskeporadny.cz/     seznam poraden v ČR

http://www.zakonycr.cz/?typ=zakony&akce=free   úplná znění vybraných zákonů, přehled právních předpisů ČR, přehled nově vydaných předpisů

http://www.uir.cz/    Územně identifikační registr, slouží k interpretaci a hledání údajů nad daty přebíranými od centrálních orgánů státní správy

INFORMACE KE KONKRETNÍ ŽIVOTNÍ SITUACI 

Elektronický podpis pro komunikaci s orgány veřejné moci

Hlášení trvalého pobytu

Registrované partnerství

Vydání cestovního dokladu

Vydání občanského průkazu

Vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky a zjišťování státního občanství České republiky

Vydávání matričních dokladů

Výdej údajů z evidence obyvatel

Změna jména a příjmení

Zprostředkování kontaktu

Ztráta, poškození, krádež řidičského průkazu

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

http://www.cssz.cz/cz   ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu   Odbor sociálního zabezpečení MVČR

http://www.mpsv.cz/cs/2   Státní sociální podpora, dávky státní podpory

http://www.mpsv.cz/cs/1349   Informace o zdravotním a důchodovém pojištění na portále

http://www.mpsv.cz/cs/5   Pomoc v hmotné nouzi

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces   daňový portál MFČR

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dc2_tiskopisy.html   databáze daňových formulářů na portále MF

http://www.penize.cz/kalkulacky/vypocet-dane-danova-kalkulacka  daňové kalkulačky

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/danovy-system-ceske-republiky-3429.html  sazby daní v ČR

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-elektronicky/novinky/2015   daně elektronicky na portále Generálního finančního ředitelství

SOUDNICTVÍ

http://www.ilaw.cas.cz/index.php?page=50   Soudní systém v ČR na portále ÚSP AV ČR

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soudy_v_%C4%8Cesku   Adresář soudů v ČR s odkazy na kontakty

STÁT A RODINA

http://zakony.kurzy.cz/94-1963-zakon-o-rodine/   ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 94/1963 Sb., ZÁKON O RODINĚ

ODKAZY NA PROJEKTY STÁTNÍ SPRÁVY

http://www.otevrete.cz/    web pro otevřenost veřejné správy, projekt podporuje občany i úřady při uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

http://www.czechpoint.cz/web/    projekt komunikace se státní správou, např. žádosti a výpisy z rejstříků aj.

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

http://budovanistatu.cz/  projekt se zaměřující se  na problematiku analýzy hospodaření státu a jeho institucí, společný projekt neziskových organizací Naši politici o.s. a Kohovolit.eu, který je realizován za podpory nadací Open Society Foundations a Nadačního fondu proti korupci.

http://www.nasipolitici.cz/   informační portál o činnosti veřejné správy a jejích volených představitelích, najděte si svého politika…

DOKUMENTY

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník .pdf

361_2000_Sb zákon o pozem.komunikacích .pdf

94_1963_Sb Zákon o rodině .pdf

system socialniho zabezpeceni v cr .pdf

Žádost_o_vydání_OP_bez_čipu

Žádost_o_vydání_OP_s_čipem

Aktualizace 28.7.2017 Dana Vitásková

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality