Nová publikace „Kdo a co řídí české adolescenty?“

Nová publikace
6. 3. 2019
Dušan Brodský

Představujeme publikaci „Kdo a co řídí české adolescenty?“ autorů Martina Dolejše, Vandy Zemanové a Lucie Vavrysové, která se zaměřuje na adolescenci, rizikové aktivity a další psychologické proměnné.

Publikace „Kdo a co řídí české adolescenty?“ autorů Martina Dolejše, Vandy Zemanové a Lucie Vavrysové se zaměřuje na adolescenci, rizikové aktivity a další psychologické proměnné. Dobře poslouží odborníkům, kteří pracují jak v rezortu školství (např.: školská poradenská zařízení, pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, dětské diagnostické ústavy), tak i v sociálním rezortu (rodinné poradny, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, krizová centra), ale i v rezortu zdravotnictví (kliničtí psychologové a psychiatři, kteří jsou specializovaní ve své odborné praxi na děti a dorost).

Klíčovým pojmem textu je Locus of control (volně přeloženo místo či těžiště řízení), který označuje, do jaké míry jsou jednotlivci přesvědčeni o tom, že jsou schopni řídit a ovládat výsledky své činnosti. Autorem tohoto konceptu je Julian Rotter, který výsledky svého zjištění publikoval v roce 1966. Místo kontroly ovlivňuje vývoj člověka a záleží na tom, jaký postoj k problémům jedinec zaujme. Zatímco internalisté vycházejí ze sebe, z vlastních schopností, dovedností a možností, externalisté naproti tomu předpokládají, že se situace vyřeší sama nebo bude vyřešena zásahem někoho či něčeho jiného.

Locus of control, resp. místo kontroly je jedním z psychologických konstruktů, který souvisí s psychickou odolností a zároveň má u adolescentů zmírňující účinek na stres. Pokud je dospívající přesvědčen o vlastním vlivu, je aktivnější ve vztahu k prostředí, jsou u něj rozvinuty adaptivní copingové strategie, dále je spokojenější, lépe zvládá zátěžové situace a daří se mu ve škole. Místo kontroly má tak potenciál být vhodným východiskem pro práci s cílovou skupinou dospívajících, neboť lze předpokládat možnost ovlivnění locus of control intervenčními postupy.

Je nasnadě snaha, abychom adolescenty rozvíjeli v tom směru, aby věřili především sami sobě, svým schopnostem a aby se snažili svou prací a jednáním aktivně ovlivňovat svůj život a potažmo svět.

Aby autoři prokázali statisticky významné účinky zkoumaného fenoménu, zrealizovali rozsáhlý výzkum, kterého se zúčastnilo více než 2 700 adolescentů z celé České republiky, mezi nimi i adolescenti z nízkoprahových klubů pro děti a mládež. S výsledky výzkumu se nyní čtenáři mohou seznámit v předložené knize, která má sloužit jako inspirace při vytváření efektivnějších preventivních a intervenčních programů pro dospívající.

zdroj: http://www.streetwork.cz

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality