Nová pravidla oddlužení? Pomůže help linka či Mapa osobních bankrotů

Nová pravidla oddlužení? Pomůže help linka či Mapa osobních bankrotů

Vstup do oddlužení, jako jediná možnost jinak neřešitelných dluhů, byl pro řadu obyvatel ČR donedávna pouhým snem. Od 1. června 2019 však začínají platit nová pravidla.

Novela insolvenčního zákona jako spása? Každopádně lze očekávat nárůst poptávky po užitečných informacích i po službách, které nabízejí předluženým lidem pomoc (koláž Pixabay)

Naplní největší novela insolvenčního zákona za posledních 10 let očekávání? Zákonodárci věří, že ano, odborníci jsou opatrnější. Ať tak či tak, předpovídat lze velký nárůst poptávky nejen po užitečných informacích, ale i po službách, které nabízí předluženým lidem pomoc.

Člověk v tísni proto v této souvislosti zprovoznil novou dluhovou help linku a mapu dluhových poraden. Institut prevence a řešení předlužení pak představuje nový datový projekt Mapa osobních bankrotů, který kromě zajímavých dat varuje i před různými „šmejdy“, kteří využívají tíživé situace dlužníků.

Začátkem června vstupuje v účinnost novela insolvenčního zákona, která rozšiřuje možnosti oddlužení pro předlužené lidi. Nově budou moci do oddlužení vstoupit všichni, kdo budou schopni kromě běžného výživného splácet měsíčně minimálně 2 200 Kč. Oproti původnímu návrhu nebude pro dlužníky platit žádný strop s ohledem na výši jejich dluhů, takže do oddlužení budou moci vstoupit i nejvíce předlužení lidé.

Současná bariéra v podobě povinnosti dlužníka na začátku insolvence prokázat schopnost splatit alespoň 30 % všech svých dluhů sice přestává platit, ale lidé, kteří ani po 5 letech oddlužení tuto hranici nesplní, budou vystaveni speciálnímu přezkumu soudu. Přes tuto nejistotu lze očekávat značný nárůst zájmu o nejen o pomoc s oddlužením, ale i o informace a data, která se oddlužení týkají. Kde je najít? Jedním z užitečných nástrojů je Mapa osobních bankrotů, kterou v těchto dnech zprovoznil Institut prevence a řešení předlužení.

Mapa osobních bankrotů
V ČR je aktuálně 114 tisíc lidí v osobním bankrotu. Kde je osobních bankrotů nejvíce a kde naopak nejméně nově ukazuje Mapa osobních bankrotů. Největší podíl je v Ústeckém kraji (2,2 %) a Karlovarském (2,0 %), naopak nejmenší podíl zaznamenává Praha (0,6 %) a Zlínský kraj (0,9 %). Vzhledem k vysokému počtu osob v dluhové pasti je však velmi důležitým ukazatelem poměr počtu osob v osobním bankrotu k počtu osob v exekuci v daném kraji. Zde je na tom nejhůře Praha s poměrem pouhých 7 %, naopak nejlépe je na tom Pardubický kraj s 19 %. Zajímavostí je, že prakticky neexistuje rozdíl mezi počty mužů a žen, a to napříč všemi kraji. Podíl mužů je jen lehce vyšší s 51 % oproti 49 % žen. Téměř třetina (29 %) ze všech osob v osobním bankrotu jsou manželé. Průměrný věk je pak 45 let. Doposud podrobná data o využívání institutu oddlužení v Česku chyběla.


Webové stránky www.mapabankrotu.cz – podrobná data o osobních bankrotech v ČR


„Stejně jako jsme vizualizovali problém o předlužení v podobě projektu Mapy exekucí, chtěli jsme politikům i veřejnosti přiblížit podrobné informace o osobních bankrotech. Díky podrobným analýzám zhodnotit efekt změn, které mají nyní od 1. června zmírnit pravidla vstupu do osobního bankrotu. Mluví se o masovém oddlužení, myslíme si, že realita bude jinde. Mapa nám toto pomůže sledovat a vyhodnocovat,” upřesňuje cíle projektu Mapy osobních bankrotů její autor a ředitel Institutu prevence a řešení předlužení Radek Hábl s tím, že podrobná aktualizace bude probíhat jednou za čtvrtletí a základní informace jednou za měsíc.

Mapa varuje i před „šmejdy“
Projekt Mapy osobních bankrotů má navíc veřejnost varovat před tzv. šmejdy. Ti si v rozporu se zákonem říkají o peníze za zpracování insolvenčního návrhu, někdy až o desítky tisíc korun, které vykazují jako jiné činnosti, např. poradenství. Neziskové organizace tuto pomoc nabízí dle zákona zdarma, právnické profese za státem regulovanou cenu 4 000 korun. Podle Radka Hábla navíc dlužníka nepřipraví na to, co jej v průběhu oddlužení čeká. To je podle odborníků zcela klíčové proto, aby člověk oddlužením zdárně prošel. Novela insolvenčního zákona toto měla zarazit, avšak tzv. šmejdi jistě najdou další způsoby, jak využít děr v zákoně.

„Stále ještě nejsou výjimkou částky v řádu desítek tisíc korun inkasované od již beztak zadlužených lidí ze strany oddlužovacích agentur. Navíc jim často poradí špatně nebo jim dají mylné informace. Mnohdy je nutí i lhát či zamlčovat podstatné informace, nepřiznávat vlastní majetek. Tím ale jejich situaci ještě víc ztěžují, zejména v jednání před soudem. Domnívám se, že projekt Mapy osobních bankrotů, který chce veřejnost před těmito pochybnými osobami varovat, může přispět k ozdravení insolvenčního prostředí od těchto nekalých praktik,” říká místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích a insolvenční soudce Zdeněk Strnad s tím, že dohledové orgány se na tento problém již zaměřily. „Jen od českobudějovického soudu obdrželo Ministerstvo spravedlnosti ČR za prvních pět měsíců tohoto roku více než desítku takových podnětů,” dodává Strnad.

Člověk v tísni: Zájemcům o oddlužení nabízíme nové formy pomoci
Jednou z organizací, která na území České republiky předluženým lidem poskytuje potřebnou pomoc, je Člověk v tísni. Jen za poslední rok pomohli její pracovníci řešit jejich problémy s dluhy zhruba 4 000 lidem. „Ačkoli ani pět měsíců po schválení zákona nepanuje v odborné veřejnosti shoda nad výkladem některých změn v insolvenčním zákoně, vnímáme zájem lidí, pro které doposud zákon nenabízel možnost k oddlužení, o řešení své tíživé situace a jsme jim připraveni v rámci našeho dluhového poradenství pomoci,“ říká Daniel Hůle vedoucí dluhového poradenství této neziskové organizace.

„Přestože to zákon již neukládá, i nadále budeme se zájemci o oddlužení mapovat jejich dluhy, abychom jim předem dokázali říci, kolik pravděpodobně na konci oddlužení splatí svých dluhů a jaké tedy bude jejich postavení. Zájemce budeme důsledně informovat o rizicích spojených s nejistotou nesplnění hranice 30% na konci,“ dodává.
Podle Hůleho lze očekávat určitý nárůst poptávky po pomoci. „Rádi bychom pomohli každému, ale kapacity našich poradců jsou již nyní naplněny. Proto jsme hledali i jiné způsoby, jak zprostředkovat pomoc co nejvíce lidem. Na začátku roku jsme naplno spustili novou help linku, na které se zájemcům dostane prvotní konzultace, které jim poskytnou naši nejzkušenější pracovníci,“ říká Daniel Hůle.

nadace Člověk v tísni

Dluhová HELP LINKA organizace Člověk v tísni – 774 392 950, Po–Čt od 9 do 16 hod.


Další možnosti, jak vyhledat pomoc při řešení dluhů, nabízí webová stránka www.jakpreziztdluhy.cz. Kromě mnoha důležitých informací týkající se exekucí, oddlužení či bezpečného půjčování je zde umístěn i formulář, který slouží jako alternativa dluhové help linky. „Dalším užitečným nástrojem, který na webu naleznete, je mapa dluhových poraden. V tuto chvíli na mapě najdete zhruba 120 prověřených poraden, které se pomocí při řešení dluhů v České republice zabývají, “ říká Daniel Hůle.


www.jakprezitdluhy.cz – mapa dluhových poraden, kontaktní formulář, užitečné informace


„Stávající podobu insolvenčního zákona s ohledem na výše zmíněnou nejistotu zdaleka nepovažujeme za ideální řešení. Vítáme jednoznačné rozhodnutí Evropského parlamentu zavádějící moderní a jednotné oddlužení pro malé podnikatele, živnostníky, kteří se po povinné implementaci do našeho zákona budou moci oddlužit nejpozději do tří let bez jakéhokoli testu na konci, a doufáme, že tento evropský standard čeští poslanci uplatní i na spotřebitele,“ hodnotí závěrem přijatou novelu insolvenčního zákona Hůle.


Institut prevence a řešení předlužení (IPŘP) je nezávislý think-tank, který se zaměřuje na problematiku zadluženosti domácností, exekucí a osobních bankrotů. Jeho cílem je kultivace českého systému vymáhání pohledávek a nastavení takových podmínek, které by zamezily nemravnému obchodu s dluhy. Poukazuje na problematické oblasti i problematické subjekty. Přináší podrobná data, výzkumy a analýzy. Spolupracuje se zaměstnavateli i dalšími organizacemi, které se této problematice dlouhodobě věnují. Institut byl založen v roce 2019.
Více na  www.institut-predluzeni.cz


Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality