Než si koupíme žlutý kvítek na podporu sbírky proti rakovině…

Než si koupíme žlutý kvítek na podporu sbírky proti rakovině…
9. 5. 2017
Kamila Matějková

Zanedlouho se v obcích po celé naší republice objeví dvojice dobrovolníků ve žlutých tričkách – v rámci tradiční veřejné sbírky Český den proti rakovině.

Na tiskové konferenci Ligy proti rakovině Praha (zleva) - MUDr. Milan Vošmik, Ph.D., MUDr. Michaela Fridrichová a Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. (foto Jiří Majer)

Ve středu 10. května 2017 si od nich opět budeme moci koupit za (alespoň) 20 Kč symbolickou žlutou kytičku, a přispět tak na prevenci a boj proti zhoubné nemoci. V pořadí už jedenadvacátý ročník této sbírky má být i preventivní kampaní před nádorovými onemocněními hlavy a krku.

Dobrovolnice. Jejích kolegyň a kolegů, připravených k práci během kampaně v rámci celonárodní sbírky Český den proti rakovině bude letos celkem 14.400 (foto Jiří Majer)Ještě před tím, než si žlutý kvítek obstaráme, nebylo by vůbec od věci se o dané tematice alespoň něco málo dovědět. Možná si pak informační letáček o prevenci nádorů hlavy a krku, distribuovaný spolu s kvítky, nestrčíme bezmyšlenkovitě do kapsy, tašky či batůžku, a aspoň letmo si ho pročteme. Proč? Třeba i proto, že ročně v ČR přibývá 2000 nových pacientů se zmíněným typem onemocnění…

Na tiskové konferenci věnované 21. ročníku celonárodní sbírky Český den proti rakovině (foto Jiří Majer)Liga proti rakovině Praha uspořádala 2. května v rámci preventivní části kampaně tiskovou konferenci za účasti tří lékařských kapacit. V salonku pražského kina MAT postupně vystoupili předsedkyně Ligy, onkoložka Michaela Fridrichová, Jan Klozar z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty UK a FN Motol a Milan Vošmik z Kliniky onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové.

Předsedkyně Ligy proti rakovině Praha MUDr. Michaela Fridrichová s Prof. MUDr. Janem Klozarem z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty UK a FN Motol (foto Jiří Majer)„Všechny vybrané peníze jdou na prevenci, na podporu kvality života onkologických pacientů a na vědu a výzkum nebo vybavení onkologických pracovišť. Letos se můžeme těšit na rekordních čtrnáct a půl tisíce dobrovolníků ve žlutých tričkách; je připraveno skoro 950.000 kytiček s modrou stužkou a samozřejmě i letáčků o prevenci nádoru hlavy a krku. Máme tisíc spolupracujících subjektů – jsou jimi 58 sdružení onkologických pacientů, mateřské školy, základní školy, střední i vysoké školy, skautské oddíly, pionýři, sdružení dobrovolných hasičů, ale také místní knihovny, základní organizace Českého svazu žen a Českého červeného kříže a řada jednotlivců i firem,“ upřesnila Michaela Fridrichová. Na její úvodní slovo pak navázala odborná část tiskové konference.

Jeden z tzv. slajdů, promítaných během prezentace na tiskové konferenci Ligy proti rakovině Praha (foto Jiří Majer)Profesor Jan Klozar: Za nejvíc alarmující pokládám to, že nejpočetnější skupinou kuřáků jsou u nás mladí lidé ve věku 15–24 let (foto Jiří Majer)Profesor Klozar při ní mj. konstatoval, že dominantními rizikovými faktory jsou i nadále kouření a alkohol. Na třetím místě se stále více prosazují viry. K dalším pak náleží např. genetické faktory, vliv nesprávné výživy nebo socioekonomické faktory. „Klesá spotřeba cigaret u našich tradičních rivalů Německa, Polska a Maďarska, zatímco v České republice bohužel neklesá,“ podotkl ke konzumaci tabáku profesor Klozar.Jeden z tzv. slajdů, promítaných během prezentace na tiskové konferenci Ligy proti rakovině Praha (foto Jiří Majer) „To, co já považuji za nejvíce alarmující, je, že ve věkové skupině 15–24 let je těch kuřáků zdaleka nejvíc,“ podtrhl. S odvoláním na výsledky prakticky všech prováděných odborných studií pak ještě upozornil na násobně zesílený škodlivý účinek kombinované konzumace alkoholu i tabáku.

Onkoložka MUDr. Michaela Fridrichová k prevenci nádorových onemocnění hlavy a krku: Stačí málo – nekouřit, omezit požívání alkoholu, především toho koncentrovaného, dodržovat ústní hygienu (foto Jiří Majer)Prevence? Dodržovat hygienu dutiny ústní, nekouřit a současně to nepřehánět s konzumací alkoholu. Lékaři přitom jedním dechem dodávají: a nepodceňovat preventivní stomatologické prohlídky.Pokud jde o správnou výživu, výsledky jedné z nejdůkladnějších evropských studií lze lakonicky shrnout takto: ovoce, zelenina, rostlinný olej, ryby, nízký příjem másla a konzervovaného masa.
Nějaká rarita? V Indii jsou zdrojem specifického kancerogenu hojně konzumované betelové smotky potírané vápnem, plněné různým kořením a vkládané do úst mezi zuby a vnitřní stranu tváře. „Jsou tamním nejčastějším původcem nádoru hlavy a krku; je to něco, co my v Evropě vůbec neznáme. Jak vidíte, rizikové faktory mohou být v různých zemích odlišné,“ upozornil profesor Klozar.

Jeden z tzv. slajdů, promítaných během prezentace na tiskové konferenci Ligy proti rakovině Praha (foto Jiří Majer)Jednoznačným trendem v boji proti rakovině je podle něj snižování spotřeby tabáku. V zemích, kde byly protitabákové programy úspěšné – bohužel na rozdíl od České republiky – se s odstupem patnácti, dvaceti let nyní projevují evidentním snížením výskytu nádorů hlavy a krku. „Myslím si, že jediná dvě opatření, která mají skutečně masivní efekt, jsou omezení dostupnosti tabáku a rozšíření očkování proti humánnímu papillomaviru (HPV),“shrnul profesor Klozar. Podle něj „celosvětově významně přibývá nádorů způsobených lidským papillomavirem, způsobuje více než polovinu nádorů ústní části hrtanu. Jde o stejný typ viru, který je původcem rakoviny děložního hrdla, jeho šíření patrně souvisí se sexuálním chováním“.

MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. z Kliniky onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové (foto Jiří Majer)Na svého předřečníka navázal jeho kolega Milan Vošmik: „Nové léky přinášejí do léčby hlavy a krku nové naděje, nicméně – tak, jak říkal pan profesor Klozar – mnohem účinnější než naše úspěchy je prevence. To znamená: boj proti kouření, boj proti HPV včetně očkování, a to třeba i chlapců. Já osobně jsem nechal i svého syna očkovat,“ poznamenal Milan Vošmik.
MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. informuje o založení České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku (foto Jiří Majer)Jmenovaní lékaři založili spolu s dalšími kolegy Českou kooperativní skupinu pro nádory hlavy a krku. „Je to úplně nová věc, v podstatě její schválení přišlo letos v únoru; jde o takzvaný zapsaný spolek. Cílem bylo propojit na národní úrovni všechny odborníky, kteří se touto léčbou zabývají, abychom si mohli vyměňovat poznatky a názory – ať už v rámci interdisciplinárních konferencí, či jiných komunikačních možností,“ vysvětlil Milan Vošmik. Dodal, že čeští odborníci už také spolupracují s evropskými organizacemi stejného zaměření.

Moderátor Jan Kovařík: Pojďme vyzvat veřejnost, ať se aspoň na jeden den stane taky členem Českou kooperativní skupinu pro nádory hlavy a krku. Ať  přispěje – třeba 20 Kč  nebo jenom tím, že potřebné informace pošle dál (foto Jiří Majer)„Pojďme vyzvat všemi možnostmi, které máme, českou veřejnost, ať se aspoň na jeden den – 10. května – stane taky členem České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku. Ať přispěje – třeba dvacetikorunou nebo jenom tím, že dá dál tu informaci, že to můžeme ovlivnit, že to onemocnění je částečně preventabilní a že rizikové faktory známe. Symbolem sbírkové akce Český den proti rakovině je stylizovaný květ měsíčku lékařského (foto Jiří Majer)Známe je dlouho, a – jak ukázal pan profesor Klozar v úvodu své prezentace – nějak se nám s tím nedaří v české kotlině ale vůbec nic dělat. Je to škoda,“ prohlásil závěrem tiskové konference její moderátor Jan Kovařík.


Pro více informací: www.cdpr.cz, www.lpr.cz

 

Mobilní aplikace E-kytička
Během sbírky lze využít i moderní technologie. Mobilní aplikace DEN PROTI RAKOVINĚ umožňuje „vidět“ a najít si nejbližšího prodejce kytiček, zároveň také zakoupení elektronické kytičky prostřednictvím zaslání dárcovské SMS. DMS na podporu projektů Ligy má podobu DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90, je třeba ji zaslat na číslo 87 777. Liga podle zvolené částky (30,- Kč nebo 60,- Kč nebo 90,- Kč) obdrží 29, 59, příp. 89 Kč. (Více na  www.darcovskasms.cz)

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality