Natoč se, jak povídáš o knížce a vyhraj knihy až za dva tisíce korun!

Natoč se, jak povídáš o knížce a vyhraj knihy až za dva tisíce korun!
21. 11. 2016
Kamila Matějková

Natoč se, jak povídáš o knížce a vyhraj knihy až za dva tisíce korun!

Vypravuj! aneb Klání vypravěčů je nová soutěž Albatrosu pro jednotlivce i třídy, ve které můžeš zúročit nejen své prezentační dovednosti, ale i schopnost natočit video a sdílet zážitky z četby dobré knihy.

Staň se nejlepším vypravěčem v České republice!

Stačí, když natočíš krátké video, jak originálně a nápaditě vyprávíš děj knihy, kterou jsi četl, která se Ti líbila a kterou bys rád doporučil ostatním. Video by mělo trvat přibližně 3 minuty, maximálně však 5 minut (videa delší než 5 minut budou ze soutěže vyloučena).

Co získají vítězové?

Každý ze sedmi finalistů v I. a II. kategorii získá knihy v hodnotě 1000 Kč. Ve III. kategorii získávají tři finálové skupiny knihy v hodnotě 2000 Kč. Finalisté všech kategorií se setkají  se slavnými herci, dabéry a moderátory! Vítězové získají titul Nejlepší vypravěč.

Co je Tvým úkolem?

Každý účastník má za úkol během 3-5 minut vyprávět děj knihy, kterou přečetl a tuto svou prezentaci natočit na video. Nejatraktivnější a nejzajímavější vyprávění vítězí. Hodnotí se originalita, řečnické dovednosti, vystižení obsahu knihy, a také to, jak dokážeš pro knihu nadchnout další čtenáře.

Soutěžní kategorie

Soutěž je vypsaná pro tři kategorie:

I. kategorie: žáci 1. stupně základních škol (jednotlivci) – do finále postupuje 7 soutěžících
II. kategorie: žáci 2. stupně základních škol (jednotlivci) – do finále postupuje 7 soutěžících
III. kategorie: skupinové vyprávění (třídy nebo skupinky žáků ze základních škol)- do finále postupují 3 soutěžní příspěvky

Organizace soutěže

Nejpozději do 31. 12. 2016 uložte Vaše videoprezentace na Youtube a zašlete nám odkaz na adresu vypravuj@albatrosmedia.cz. Do zprávy napište, v jaké kategorii soutěžíte, své jméno, třídu a adresu školy (u příspevků do III. kategorie  jména všech soutěžících).

Doporučená délka videoprezentace je 3 minuty. Videa delší než 5 minut budou ze soutěže vyloučena.

Ze všech zaslaných soutěžních příspěvků vybere pětičlenná porota do konce února 2017 finalisty, které pozveme do celostátního finále. Soutěžící budeme o konání finále informovat pozvánkou.

Finále

Celostátní finále soutěže Vypravuj! Proběhne v Praze v březnu 2017 před pětičlennou porotou, složenou z herců, moderátorů a redaktorů nakladatelství. Zúčastní se ho 7 finalistů z I. kategorie, 7 finalistů ze II. kategorie a 3 finalisté ze III. kategorie.

Finalisté předvedou před porotou své prezentace naživo. Odborná porota z nich pak vybere tři vítěze v první a druhé kategorii a jednoho vítěze ve třetí kategorii.

Průběžně umístíme vybrané videoprezentace na kanál KMČ na Youtube, popř. na internetových stránkách Albatrosu a Fragmentu, kde je může hodnotit veřejnost. V den konání finále vyhlásíme také cenu veřejnosti.

Zasláním videoprezentace souhlasí škola i rodiče dítěte s uvedením příspěvku na kanálu Youtube či na internetových stránkách Albatrosu.

Kompletní pravidla soutěže najdete na www.kmc.cz a také na http://www.albatros.cz/o-nas/vypravuj/

Zdroj: http://www.albatros.cz/o-nas/vypravuj

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality