Národnostní menšiny v ČR

26. 2. 2018
Kamila Matějková

DEFINICE NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

Menšina jako sociologický, politologický a kulturně antropologický pojem označuje dobře vymezenou skupinu osob, jež se odlišuje od okolní „většinové“ společnosti a obvykle se i sama jako skupina chápe… Wikipedie

http://www.multikulturazlin.cz/l.php?id=2

ODKAZY NA ORGANIZACE, CENTRA, PORADNY

http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/zalezitosti-romske-komunity/uvod-5779/   Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny

http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rnm/mensiny/narodnostni-mensiny-15935/   adresář národnostních menšin na portále Vlády ČR s odkazy na instituce, aktivity aj.

Bulharská národnostní menšina

Chorvatská národnostní menšina

Maďarská národnostní menšina

Německá národnostní menšina

Polská národnostní menšina

Romská národnostní menšina

Rusínská národnostní menšina

Ruská národnostní menšina

Řecká národnostní menšina

Slovenská národnostní menšina

Srbská národnostní menšina

Ukrajinská národnostní menšina

Ostatní národnostní menšiny

ROMSKÁ MENŠINA V ČR

Internetové odkazy:

Nevládní neziskové organizace v ČR :

Časopisy a noviny věnované Romům :

Slovenské stránky týkající se Romů a lidských práv :

Zahraniční stránky věnované Romům :

Zahraniční NGO, které se věnují Romům :

Zahraniční organizace, které se věnují minoritám a ochraně lidských práv 

Romistika :

Další odkazy :

  • Český západ – občanské sdružení Český západ působící v romské komunitě v Dobré Vodě u Toužimi

Aktualizace 28.7.2017 Dana Vitásková

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality