Napiš esej a vyhraj s NICM

Napiš esej a vyhraj s NICM

Zapojte se do evropské konzultace formou eseje a vyhrajte zajímavé ceny!

Evropská Unie zjišťuje názory mladých lidí a pracovníků s mládeží na různá témata, kterými se právě zabývá. Cílem je, aby následné aktivity EU odpovídaly co nejvíce potřebám a zájmům mladých lidí. Děje se tak konzultacemi ve všech členských státech EU a také zapojováním zástupců mladých lidí do rozhodovacích procesů.

Tomuto procesu se říká strukturovaný dialog Evropské unie s mladými lidmi a organizacemi mládeže. Mladí lidé, pracovníci s mládeží i odborníci tak mají přímou možnost zapojit se do dialogu, který vyústí v přijetí Usnesení Rady ministrů EU (tedy všech ministrů zodpovědných za oblast mládeže z celé Evropské unie včetně České republiky). Toto usnesení se poté realizuje také v České republice a může tak změnit situaci u nás.

Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží vyhlašuje esejistickou soutěž pro mladé. Výstupy ze soutěže se stanou součástí oficiálních konzultací v České republice a budou dále předány do politického procesu EU, ale i České republiky v rámci politiky mládeže.

ODKAZ

napiš

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality