Nadace pro podporu vzdělávání a vědy

Nadace pro podporu vzdělávání a vědy
19. 5. 2015
Katka Babická

Nadace města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy ukončila pro školní (akademický) rok 2014/2015 výplaty příspěvků na studium ve formějednorázového stipendia. Celkem bylo ve výběrovém řízení poskytnuto 196 000,-Kč, a to 25 studentům z 26 podání.

Pro rok 2015 byl příspěvek na provoz nadace schválen v rámci celkového rozpočtu statutárního města ve výši 200 000,-Kč a poskytování stipendií tak bude dále pokračovat. Další výzva k podávání žádostí bude zveřejněna na těchto webových stránkách.

Žadatelé musejí splnit tyto podmínky:

1) Předložit vyplněnou žádost
2) Vyplnit „Motivační dopis žadatele“
3) Doložit trvalé bydliště v Českých Budějovicích (z matriky)
4) Doložit aktuální potvrzení o studiu z příslušné školy
5) Doložit příjmy rodičů za uplynulý kalendářní rok, příp. potvrzení o   podaném daňovém přiznání  finančnímu úřadu, potvrzené sociální příplatky a dávky státní sociální podpory
6) Podepsat prohlášení o evidenci osobních údajů dle zákona  č.101/2000 Sb.

Žádosti s přílohami zašlete tajemníkovi nadace na adresu:

Magistrát města České Budějovice
Odbor školství a tělovýchovy
k rukám ing. Adolfa Lísala
nám. Přemysla Otakara II. 1,2
370 01 České Budějovice

Vzory v příloze, níže.

Činnost nadace

Nadace města soustřeďuje peněžní prostředky a zajišťuje jejich koncepční a ekonomické využití pro podporu vzdělávání a vědy. Především poskytuje stipendia pro žáky, studenty, učitele nebo vědecké pracovníky – občany města České Budějovice. Může podpořit i ty, kteří ve městě studují či vědecky pracují.

Stipendia mohou být poskytována pro studijní pobyty na školách nebo vědeckých pracovištích v ČR i v zahraničí. Může též pomoci při financování pobytů zahraničních lektorů či vědeckých pracovníků  na školách nebo vědeckých pracovištích ve městě.

Lze podpořit financování konferencí a jiných akcí organizovaných školami nebo vědeckými pracovišti ve městě.

Rovněž lze podpořit alternativní formy práce učitelů a netradičních přístupů ke vzdělávání.

Může též pomoci při navazování kontaktů uměleckých škol a skupin zájmové umělecké činnosti žáků a studentů města.

Rovněž lze podpořit speciální školství určené pro děti smyslově, tělesně nebo mentálně postižené, tak i školy ve městě, které poskytují svým žákům nebo studentům nadstandardní péči.

zdroj: www.c-budejovice.cz

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality