NA DIDAKTICKÉ TESTY BUDOU MÍT MATURANTI NA JAŘE VÍCE ČASU

NA DIDAKTICKÉ TESTY BUDOU MÍT MATURANTI NA JAŘE VÍCE ČASU

Praha, 4. ledna 2021 – Délka konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky se pro jarní zkušební období roku 2022 prodlouží. MŠMT zveřejnilo jednotné zkušební schéma nadcházejících maturit.

Změnou maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb., se prodlužuje délka konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky, konkrétně:

  • U didaktického testu z českého jazyka a literatury se prodlužuje délka konání o 10 minut, tj. ze 75 minut na 85 minut.
  • Didaktický test z cizího jazyka se prodlužuje o 10 minut, ze 100 minut na 110 minut, a to v části ověřující čtení.
  • U didaktického testu z matematiky se prodlužuje doba konání o 15 minut, a to ze 120 minut na 135 minut.

Mimo toto prodloužení zůstává model maturitní zkoušky pro jarní zkušební období 2022 nezměněn, maturitní zkouška bude probíhat podle platných ustanovení školského zákona a vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění.  Více informací ZDE.

Úpravy průběhu maturitní zkoušky by mohly nastat pouze v případě, kdy pandemická situace znemožní dlouhodobou přítomnost žáků na prezenčním vzdělávání a dojde k vydání opatření obecné povahy podle § 184a školského zákona obdobně, jako tomu bylo v loňském roce. MŠMT se ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) na různé scénáře jednotné přijímací zkoušky, maturitních a závěrečných zkoušek pro případ zhoršení epidemické situace přesto připravuje.

Návazně na informaci o průběhu maturitní zkoušky také informujeme, že byla novelizována vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů. Cílem je úprava vybraných tiskopisů vysvědčení o maturitní zkoušce, aby tiskopisy byly v souladu s maturitní vyhláškou a stávající praxí uměleckých oborů vzdělání a konzervatoří.

https://www.msmt.cz/na-didakticke-testy-budou-mit-maturanti-vice-casu

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality