Myslím sám za sebe – sborník ke kritickému myšlení

Myslím sám za sebe – sborník ke kritickému myšlení
17. 12. 2020
Tomáš Babický

Autor: Jan Burda | zařazeno: 15. 12. 2020 | přečteno 49
Kritické myšlení je v současné době významnou kompetencí nezbytnou ke zvládání každodenních životních situací, tvoří základ pro rozvoj odpovědnosti jednotlivce i rozvoj společnosti jako takové.

Je to kompetence, kterou potřebujeme u dětí rozvíjet nejen ve školách, ale i během mimoškolních aktivit. Těmi, kdo ovlivňují výchovu dětí a mládeže mimo školu jsou dobrovolníci dětských a mládežnických organizací. Je ale nutné, aby měli vhodné nástroje, které by mohli při své práci využít.

Schopnost logického úsudku, schopnost uchopit a nezávisle zkoumat myšlenky, pečlivě zvažovat dostupná fakta, umět identifikovat otevřené i skryté formy manipulace a přiměřeně na ně zareagovat, jsou dovednosti, kterými by měl disponovat každý člověk.

Snahou Česko – Slovenského projektu „MYSLÍM SÁM ZA SEBE – Kritické myšlení v neformálním vzdělávání“ bylo vzdělávat v oblasti kritického myšlení. Na čtyřech víkendových setkáních jsme testovali hry a aktivity s tématikou kritického myšlení.

Výsledkem je sborník, který obsahuje jednak nezbytnou teorii, ale také konkrétní hry a aktivity. Jedná se o aktivity jednak originální, které byly vyvinuty v rámci projektu, jednak aktivity známé, které ovšem byly upraveny pro potřeby rozvoje kritického myšlení.

Celý sborník nyní přinášíme k volnému stažení a věříme, že pro vás bude užitečný:

https://myslikriticky.eu/wp-content/uploads/2020/12/Myslim_sam_za_sebe_sbornik.pdf

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality