MŠMT schválilo Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží na léta 2016–2020

MŠMT schválilo Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží na léta 2016–2020
11. 8. 2015
Katka Babická

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy projednalo a dne 4. 8. 2015 schválilo zcela novou generaci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2016 až 2020. Podpora je zaměřena především na pravidelnou a dlouhodobou činnost určenou co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu činností a aktivit, které napomáhají zkvalitňování, rozšiřování a rozvoji činnosti jednotlivých organizací dětí a mládeže a organizací pracujících s dětmi a mládeží.

 

Nové programy s sebou přináší řadu změn. Jedná se například o zcela nové dělení programů, zavedení bodového systému hodnocení u programů č. 3 a 4, podávání žádostí v novém informačním systému s názvem ISPROM (zkratka informační systém pro mládež) apod.

 

V rámci komunikační strategie směrem k NNO, odbor pro mládež uspořádá během měsíců září a října celkem 4 semináře, a to v Praze, Brně a Ostravě, kde budou budoucí žadatelé seznámeni jak s novým návrhem dotačních programů a novými podmínkami pro předkládání žádostí, tak s novým informačním systémem.

 

Odkaz na aktuální znění Programů a další podrobnosti naleznete zde.

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality