MŠMT OTEVÍRÁ ON-LINE KONZULTACI KE STRATEGII DIG. VZDĚLÁVÁNÍ

25. 8. 2017
Kamila Matějková

Čtvrtým rokem pracuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci Strategie digitálního vzdělávání (SDV), kterou v roce 2014 přijala vláda. Její realizace je nyní v polovině, veřejnost se k návrhu může vyjádřit v dotazníku.

Do 17. září se mohou lidé k SDV vyjadřovat prostřednictvím on-line dotazníku. Následně bude zpracována aktualizovaná verze strategie, kterou bude diskutovat kulatý stůl České národní koalice pro pracovní místa 2. listopadu. Před předložením do vlády materiál ještě projde standardním procesem připomínkování.

Je stále obtížnější predikovat, jak budou technologické objevy ovlivňovat naše životy. Řada rutinních činností bude automatizována, vykonávána roboty řízenými softwarem a umělou inteligencí. Řada povolání se změní a bude vyžadovat nové dovednosti. Opatření SDV mají za úkol změnit řadu věci ve vzdělávání tak, abyžáci odcházeli ze škol schopni porozumět svému světu, zorientovat se v něm a uplatnit,“ komentuje situaci náměstek ministra školství Jaroslav Fidrmuc. “Tři roky od sepsání strategie jsou v prostředí digitálních technologií poměrně dlouhá doba. Proto jsme připravili veřejnou konzultaci, na jejímž základě bude stávající verze strategie podrobena připomínkám,“ dodává.

Mezi nejdůležitější výstupy strategie patří připravované změny ve výuce ICT na základních a středních školách. Základní školy dnes dle platných rámcových vzdělávacích programů vyučují ICT hodinu na prvním a hodinu na druhém stupni základních škol. Obsahem jsou nejčastěji základní dovednosti při práci s kancelářským softwarem. Na základě SDV se připravuje nové znění rámcového vzdělávacího programu pro obor ICT.

Základní uživatelské dovednosti a použití různých programů by se podle stávajícího návrhu mělo přesunout do oborů, kam měly logicky vždycky patřit. Například strukturace textu a základy typografie do českého jazyka, elektronické zpracování tabulek, diagramů a grafů do matematiky, práce s digitální mapou a GPS do zeměpisu, práce se sociálními sítěmi do výchovy k občanství. Uvolněná vzdělávací oblast ICT by se přejmenovala na Informatika a ICT (stejně jako to dnes již funguje na gymnáziích) a její obsah by se kromě nezbytných základů práce s počítačem zaměřoval na základy algoritmizace a programování, informační systémy, data, informace a modelování.

Již od loňska mohou střední školy využít přímou pomoc ICT technika ve výuce. Na jeho dlouhodobou práci lze využít dotaci z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Stejnou podporu budou moct využít i základní školy. Příslušné katedry pedagogických fakult připravují učební zdroje, texty a on-line materiály pro žáky, metodická doporučení a nabídky vzdělávání pro učitele. Nejnavštěvovanější portál českého školství, www.RVP.czprochází redesignem. Vznikají na něm nové nástroje pro učitele pro hodnocení a plánování rozvoje vlastních digitálních dovedností a pro vyhledávání digitálních vzdělávacích zdrojů.

Máme za sebou tři roky práce, a to práce především na systémových změnách ve vzdělávání. V druhé půlce realizace SDV se tyto změny začnou projevovat na úrovni škol. A my bychom si velmi přáli, aby se učitelé, odborníci i rodiče žáků zapojili do diskuse o SDV a jejích opatřeních. Protože je na nás všech, abychom vybavili mladé lidi takovou sadou dovedností, znalostí a rozhledem, aby se dokázali v budoucnosti zorientovat a uplatnit,“ vysvětluje Jaroslav Fidrmuc.

Kontakt pro dotazy:
Jaroslav.Fidrmuc@msmt.cz , tel. 234 812 246

Zdroj: http://www.nicm.cz/msmt-otevira-line-konzultaci-ke-strategii-dig-vzdelavani

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality