Mladý zdravotník

Mladý zdravotník
12. 1. 2018
Dušan Brodský

Já jsem mladý zdravotník. Nejsem ani doktor, ani záchranář, ale když jde do tuhého, vím si rady. Umím poskytnout první pomoc a zachránit lidské zdraví nebo dokonce život. Buď jako já. I ty se můžeš stát mladým zdravotníkem!

www.mladyzdravotnik.cz

Český červený kříž spustil 1. ledna 2018 nový portál, jehož cílem je vytvořit přitažlivé a užitečné stránky pro sdílení důvěryhodného obsahu z oblasti první pomoci a zdravotní výchovy a nabídnout funkční a praktický nástroj také pro pedagogy a lektory první pomoci.

Portál Mladý zdravotník je stejně jako celý projekt ČČK První pomoc dětí a mládeže zaměřen primárně na děti a mládež ve zdravotnických kurzech a kroužcích a na učitele (školitele), kteří v nich s dětmi pracují. Cílovou skupinou je ale i široká veřejnost.

Portál má pomoci přitáhnout zájem dětí a mládeže k problematice zdraví a péče o něj, a to nejen kvalitním obsahem, ale i příjemným grafickým pojetím, a přispět tak ke zvyšování úrovně zdravotní vzdělanosti národa.

Portál přináší trvalé zpřístupnění důležitých a zajímavých informací na jednom místě a i když navazuje na starší tištěné publikace ČČK (např. Mladý zdravotník), jistě zasáhne větší počet osob, neboť bude stále dostupný a bude také doplňován a rozšiřován o další informace.

Portál vznikl za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR, poděkování patří i společnosti Boomerang Communication, která jej vytvořila.

Autor: redakce adam.cz

Zdroj: stránky ČČK www.cervenykriz.eu

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality