Zřícenina hradu Pořešín

Lokace: Zřícenina hradu Pořešín se nachází na úzkém, hustě zalesněném ostrohu levého břehu řeky Malše, asi 7 km. severně
od města Kaplice a 1 km. východně od stejnojmenné obce Pořešín.
Stavební historie hradu: Hrad Pořešín je zajímavou raritou v jihočeské hradní architektuře 14. století. Na rozdíl od jiných hradů,
které se pyšnily mohutnou obytnou věží, obklopenou palácovými stavbami, je klíčovým bodem obranných prvků Pořešína obalová
zeď – plášťová hradba, příznačná zejména pro moravské hrady ( poslední archeologické výzkumy z roku 2010 – vykopána
kruhová věž, což staví stavební historii do zcela nového světla ). Hradní  zřícenina  je  nejlépe  přístupná  ze stejnojmenné
vesnice starou, zřejmě hradní cestou, mírně klesající podél  jeho  jihozápadní  části až k  řece Malši. Vstup do vnitřní  části  hradu
chránili kromě dvou předhradí, ještě tři široké příčné  příkopy,  které  umožňovaly  vstup  pouze  ze  severozápadu hlavní věžovou
branou, jejíž zbytky jsou doposud viditelné. Přístupová cesta pokračovala ještě čtyřmi branami, umístěnými v plášťových hradbách
jednotlivých předhradí. Zachovala se však pouze jediná a to ve druhém předhradí. Na protější straně ostrohu, se proti hlavní bráně
vypínají zbytky jediné obytné budovy, dvoupatrového paláce, který byl příčnou zdí rozdělen na dvě části. Z paláce stojí dnes pouze
severovýchodní část, obrácena do nádvoří a boční zdi. Celá venkovní zeď i s plášťovou hradbou je zbořena. Také z ostatních křídel
paláce zbyly jen trosky. Z dnes již troskami zasypaného přízemí (v dnešní době již upraveno) je patrné, že pokoje v patrech byly
přístupny z hradního nádvoří po dřevěné, dávno již rozpadlé pavlači a tvořily bezesporu hlavní obytné místnosti hradu. Tuto skutečnost
dokazují i zbytky krbu na jihovýchodní boční stěně paláce. Nad hlavními pokoji bylo umístěno ještě několik menších komůrek.
Historie majitelů objektu: Hrad  založil  pravděpodobně Bavor III.  ze  Strakonic  na  přelomu13. a 14. století. Již  kolem  roku 1315
postoupil Bavor pořešínské panství bratrům Vernéřovi, Rackovi a Přibíkovi z Vítějovic, kteří byli předky pánů z Pořešína. Podobně
jako Bavorové, měli i páni z Pořešína ve znaku střelu. Smrtí Markvarta z Pořešína počátkem 15. století vymřela přímá linie pořešínských
vladyků  a  v  majetek  se  uvázal  jejich  příbuzný  Hroch  z  Maršovic. Kolem roku 1434 prodali jeho  potomkové  hrad  Oldřichovi II.  z
Rožumberka. Oldřich se obával, aby se hradu nezmocnili kališníci a proto jej poručil rozbořit. Od těch dob zůstala na Pořešíně na místě
původního hradu pouze zřícenina, která je v současné době intenzivně opravovaná sdružením „Hrady na Malši“.

Místo konání:
POŘEŠÍN HRAD 100
KAPLICE 382 41

Zobrazit na mapě

Otevírací doba

DENNĚ OD 10 DO 18 HODIN

Podobné místa