Zámek Třeboň

Místo

www:
http://www.zamek-trebon.eu/

Kategorie:
Památky

Budovy Třeboňského zámku tvoří západní čelo Masarykova náměstí, na které zámecký areál plynule navazuje. Díky své poloze, v těsném sousedství komplexu měšťanských domů Zlatá hvězda, tvoří tento honosný renesanční zámek neodmyslitelnou součást města.
V renesanční perle jihočeského města Třeboň pro vás připravili tři prohlídkové trasy.
Trasa A vám představí Rožmberské renesanční interiéry. Během této trasy projdete postupně dvořanskou světnicí, jídelnou, fraucimorem, knihovnou, kunstkomorou, oratoří alchymistů a alchymistickou laboratoří.
Trasa B vás povede soukromými Schwarzenberskými pokoji, jako jsou např. salony, předpokoje, ložnice a pracovny kněžny a knížete.
V poslední trase C vás provedou zámeckou konírnou, psí kuchyní a kasematy, které sloužily jako obrana města. Tato trasa je otevřena pouze v červenci a srpnu.
Informace o cenách jednotlivých prohlídkových okruhů naleznete na internetových stránkách zámku.

Otevírací doba

Podobné místa

Hrad Zvíkov

Hrad Zvíkov

Královský raně gotický hrad založil ve 13. století Přemysl Otakar…

Detail
Tvrz Zvíkov

Tvrz Zvíkov

Uprostřed vsi se nalézá stará neporušená kamenná gotická tvrz. Takových…

Detail