Zámek Třeboň

Budovy Třeboňského zámku tvoří západní čelo Masarykova náměstí, na které zámecký areál plynule navazuje. Díky své poloze, v těsném sousedství komplexu měšťanských domů Zlatá hvězda, tvoří tento honosný renesanční zámek neodmyslitelnou součást města.
V renesanční perle jihočeského města Třeboň pro vás připravili tři prohlídkové trasy.
Trasa A vám představí Rožmberské renesanční interiéry. Během této trasy projdete postupně dvořanskou světnicí, jídelnou, fraucimorem, knihovnou, kunstkomorou, oratoří alchymistů a alchymistickou laboratoří.
Trasa B vás povede soukromými Schwarzenberskými pokoji, jako jsou např. salony, předpokoje, ložnice a pracovny kněžny a knížete.
V poslední trase C vás provedou zámeckou konírnou, psí kuchyní a kasematy, které sloužily jako obrana města. Tato trasa je otevřena pouze v červenci a srpnu.
Informace o cenách jednotlivých prohlídkových okruhů naleznete na internetových stránkách zámku.

Otevírací doba

Podobné místa