Pohádková rezervace

Pohádková rezervace je jedním z pilířů českého divadla a humoru. S tradicí sahající až do roku 1923 nabízí léty prověřenou alternativu všemu ostatnímu, co by vás na světě mohlo zajímat.

Najdete ji na malebném zalesněném kopečku klenoucím se nad obcí Hořice na Šumavě. Správce pan Ptáček, jehož dědeček Pohádkovou rezervaci založil, se zde stará o všechny ohrožené druhy českých pohádkových bytostí. Chrání tak český kulturní odkaz před ničivými globalizačními tendencemi a diktátem doby a peněz.

Jedinou možností, jak lze Pohádkovou rezervaci navštívit, je účast na některém z divadelních představení. Pod vedením pana Ptáčka jich pohádkové bytosti nastudovaly hned sedm a každým rokem přibývá další. Diváci se při nich během osvěžující lesní procházky zapojí do dramatického příběhu a na několik okamžiků se promění v herce, kulisy nebo dokonce pohádkové bytosti a přímo ovlivňují, jestli i tentokrát bude mít pohádka dobrý konec.

Vedle odborné péče o pohádkové bytosti usiluje Pohádková rezervace o stmelování rodin formou společného kulturního zážitku a tím pomáhá zpevňovat samotné základy české státnosti. Tato záslužná činnost, jakkoli nedoceněna ze strany autorit, dává Pohádkové rezervaci místo na výsluní vedle největších osobností a organizací našich dějin. Je tedy jasné, že vydáte-li se do Pohádkové rezervace, je to jako byste kráčeli po stránkách učebnic příštích generací.

Podobné místa