Muzeum tortury

Ve starobylé budově radnice byla zrekonstruována středověká sklepení, do nichž je umístěna expozice Muzea útrpného práva. Návštěvník je zde vtažen do doby středověku, kdy útrpné právo zažívalo svůj rozkvět a kdy k mučení vinných i nevinných byly používány nejkrutější metody a k tomu příslušné rafinované mučící nástroje a pomůcky. Nachází se zde kolem 100 exponátů mučících nástrojů, celá expozice je navíc oživena 10 voskovými figurami a doplněna o dva unikátní audiovizuální efekty – upálení čarodějnice a poprava mečem.

Místo konání:
náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov - Vnitřní Město, Česko

Zobrazit na mapě

Otevírací doba

Podobné místa