Klášter cisterciáků Zlatá Koruna

CZE – Cisterciácký konvent založil roku 1263 Přemysl Otakar II. Dnes je považovaný za nejlépe zachovalý gotický klášter v Čechách. V průběhu hustiských válek byl těžce poškozen, rozsáhlou barokní opravou prošel až koncem 16. století. Celý areál byl velkolepě vyzdoben řadou nástěnných maleb a štukatur. Nemenší ranou však bylo rušení klášterů Josefem II. v roce 1785. Přes následné hospodářské využití se dochovala řada cenných gotických i barokních prvků, zrenovovaných ve 20. století.
Prohlídku interiérů můžete absolvovat prostřednictvím dvou tras. Prohlédnete si malý a velký konvent, kostel Nanebevzetí Panny Marie, knihovnu, pracovnu mnichů nebo křížovou chodbu.
Druhá trasa vás zavede do prvního patra velkého konventu. Zde navštívíte výstavu mapující literární dění na jihu Čech a na česko-rakousko-německém pomezí od středověku do současnosti.

ENG –

Otevírací doba

Podobné místa

Hrad Zvíkov

Hrad Zvíkov

Královský raně gotický hrad založil ve 13. století Přemysl Otakar…

Detail
Tvrz Zvíkov

Tvrz Zvíkov

Uprostřed vsi se nalézá stará neporušená kamenná gotická tvrz. Takových…

Detail