Klášter cisterciáků Zlatá Koruna

CZE – Cisterciácký konvent založil roku 1263 Přemysl Otakar II. Dnes je považovaný za nejlépe zachovalý gotický klášter v Čechách. V průběhu hustiských válek byl těžce poškozen, rozsáhlou barokní opravou prošel až koncem 16. století. Celý areál byl velkolepě vyzdoben řadou nástěnných maleb a štukatur. Nemenší ranou však bylo rušení klášterů Josefem II. v roce 1785. Přes následné hospodářské využití se dochovala řada cenných gotických i barokních prvků, zrenovovaných ve 20. století.
Prohlídku interiérů můžete absolvovat prostřednictvím dvou tras. Prohlédnete si malý a velký konvent, kostel Nanebevzetí Panny Marie, knihovnu, pracovnu mnichů nebo křížovou chodbu.
Druhá trasa vás zavede do prvního patra velkého konventu. Zde navštívíte výstavu mapující literární dění na jihu Čech a na česko-rakousko-německém pomezí od středověku do současnosti.

ENG –

Otevírací doba

Podobné místa