Hradiště Věnec Lčovice

Místo

Opevněné hradiště bylo vybudováno pravděpodobně v pozdní době halštatské až časné laténské. Z těchto období, z 6. – 5. století př n. l., pochází většina nálezů (keramika, žernov a také část bronzového opasku). Podle jiných nálezů zde později, ve 2. – 1. století př. n. l., žili také Keltové.
Opevnění hradiště využívalo skalních bloků, které byly propojeny kamennými valy. Jejich části se dochovaly dodnes. Na vyvýšeném místě ležela akropole o rozloze cca 0,5 ha, obklopená dvěma předhradími – z jihozápadu a ze severovýchodu.
Od okrouhlého tvaru kamenného opevnění je zřejmě odvozen i název místa – Věnec.

Otevírací doba