Hrad Zvíkov

Místo

Kategorie:
Hrad Památky

Královský raně gotický hrad založil ve 13. století Přemysl Otakar II. Z období gotiky se zachoval palác s arkádovým nádvořím, Hlízová věž a kaple s nástěnnými malbami. Hrad byl obýván do roku 1622, poté sloužil jen hospodářským účelům a chátral. O jeho pozdější rekonstrukci se v 19. století zasloužili Schwarzenbergové.
V současnosti je přístupný královský palác s Hlízovou věží, zbrojnice, sklepy, jídelna nebo erbovní síň s rytířským sálem. Nejcennější částí hradu je pak kaple sv. Václava. Během prohlídky uvidíte model celého hradu, transfery renesančních maleb, historický nábytek nebo oltář přenesený z bývalého kostela sv. Mikuláše v Podhradí.

Otevírací doba

Podobné místa