Vodárenská věž, Tábor

Místo

Renesanční Vodárenská věž, zdobená obloučkovými štíty, je stavbou technického charakteru. Její vznik předurčila stavba vodní nádrže Jordán, zásobárny pitné vody pro město. Dnes se v několika patrech Vodárenské věže nachází galerie.

Město Tábor vděčilo své poloze za pověst nedobytné pevnosti, na druhé straně však obyvatele trápil nedostatek užitkové i pitné vody. V roce 1492 vybudovali táborští údolní přehradní nádrž pojmenovanou v duchu biblické tradice Jordán. Toto jedinečné vodní dílo představuje nejstarší údolní nádrž ve střední Evropě. Dostatečná zásoba vody byla zajištěna. Zbývalo ale vyřešit potíže, které souvisely s výškovým rozdílem mezi hladinou nádrže a starým městem. Nejpozději roku 1502 se pod jordánskou hrází budovala stará vodárna. Unikátní čerpací zařízení vytlačovalo vodu z Jordánu do vodárenské věže, postavené na východním úseku hradeb 32 m vysoko nad hladinou Jordánu. Z věže, vzácné renesanční stavby obnovené po velkém požáru z roku 1559 a vyzdobené obloučkovými štíty a sgrafitem, byla voda dřevěným potrubím rozváděna do městských kašen.

U vodárenské věže začíná prostranství dnešního Tržního náměstí, kterému se za starých časů říkalo „Velký šanc„. Tradice zachovala v pomístním jménu náměstí vzpomínky na barokní obnovu severních úseků opevnění města. I dnes končí plocha náměstí prudkým srázem ohrazeným udržovanými zbytky hradební zdi. Na širokém prostoru Tržního náměstí se každoročně odbývají historické trhy a jiné kulturní akce, jež připomínají bohatou minulost města.

Otevírací doba