Ministerstvo zdravotnictví – PES – listopad 2020

Ministerstvo zdravotnictví - PES - listopad 2020
19. 11. 2020
Tomáš Babický

Aktuální epidemiologická situace, včetně vývoje v blízké budoucnosti bude znázorněna pomocí skóre na stupnici 0-100. Skóre bude hodnoceno barevně pro celé kraje, hodnoty budou ale kalkulovatelné také pro nižší správní celky. Podle skóre budou kraje řazené do pěti stupňů pohotovosti, na které budou navázaná příslušná protiepidemická opatření týkající se např. roušek, shromažďování, obchodů, kultury nebo školství.

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/epidemiologickou-situaci-bude-nove-znazornovat-system-hodnoceni-pes/

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality