Lidská práva

26. 2. 2018
Kamila Matějková

Z regionu

http://latran.cz/   CENTRUM OCHRANY LIDSKÝCH PRÁV JIŽNÍ ČECHY ( právní poradenství zdarma, informační a vzdělávací služby )

http://www.opu.cz/ pomoc uprchlíkům v Českých Budějovicích

ODKAZY NA ORGANIZACE PRO LIDSKÁ PRÁVA

http://www.poradna-prava.cz/   právní poradenský servis pro potřeby jednotlivců, nevládních organizací i pracovníků státní správy

http://www.lidskaprava.cz/home   webové stránky české sekce Amnesty International ve spolupráci se sítí svých dobrovolných spolupracovnic a spolupracovníků.

http://www.osn.cz/lidska-prava/   informační centrum OSN v ČR (nástroje na ochranu lidských práv, instituce, odkazy aj.)

http://www.differentlife.cz/pravalidska.htm   organizace Člověk v tísni

http://europa.eu/pol/rights/index_cs.htm   EU a lidská práva

http://www.helcom.cz/   Český helsinský výbor ( pomoc a poradenství, dokumenty, projekty, publikace aj.)

http://llp.cz/  Liga lidských práv (nezisková organizace, která hájí práva a svobody všech lidí)

http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rlp/rlp-uvod-17537/  poradní orgán pro lidská práva Vlády ČR

DOKUMENTY

ústava ČR

zákon shromažďovací 84_1990_Sb

listina základních práv a svobod

umluva-o-odstraneni-vsech-forem-diskriminace-zen

umluva-proti-muceni

umluva-ras.diskriminace

deklarace-o-pokroku-a-rozvoji-v-socialni-oblasti

deklarace-o-pravu-na-rozvoj

deklarace-prav-ditete

charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora

mezinarodni-pakt-o-hospodarskych-socialnich-a-kulturnich-pravech

VZORY ŽÁDOSTÍ

VP_Oznameni o konani shromazdeni

VP_Stiznost na policistu

VP_Stiznost na straznika

VP_Trestni oznameni na policistu

VP_Zadost o informace o osobnich udajich

VP_Zadost o nahradu skody a primerene zadostiucineni

zadost_o-informace

Aktualizace 28.7.2017 Dana Vitásková

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality