Kurz intstruktor cykloturistiky

Kurz intstruktor cykloturistiky
12. 11. 2015
admin

 

Vzdělávací středisko MAJÁK RADAMBUK nabízí

 

Vzdělávací kurz Instruktor cykloturistiky

 

Místo konání: Lipno nad Vltavou – Lesní pezion (www.lesnipension.cz)

 

Termín: 12. – 15.5.2016

 

Cena: 2 300 pro členy RADAMBUK, ostatní účastníci 2 900 Kč. Cena zahrnuje účastnický poplatek, ubytování a stravu – polopenzi.

 

Přihlášky na: www.radambuk.cz.

Využití licence

Po úspěšném absolvování účastníci obdrží licenci: Instruktor cykloturistiky BP SPORT (platnost licence je časově neomezená). Osvědčení Instruktor cykloturistiky BP SPORT má širokou působnost. Licenci lze využít ve všech oblastech: komerční lekce, cvičení v neziskových organizacích, ve školských zařízeních (střední a základní školy, domy dětí a mládeže a střediska volného času, školská výchovná a ústavní zařízení). Vzdělávací středisko BP SPORT je držitelem akreditace MŠMT.

 

Program:

Kurzy vedou zkušení lektoři lektorského týmu BP SPORT České Budějovice. Program kurzu lze rozdělit na praktickou a teoretickou část, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují.

V praktické části jsou zařazeny výjezdy po cyklostezkách a cyklotrasách v okolí Lipenské nádrže. Praktická výuka je časována na dopoledne a odpoledne. Obsahem praktické výuky je zejména technika jízdy na jízdním kole, jízda v pelotonu, orientace v mapě, vedení cyklistického družstva. Za příznivého počasí a zájmu účastníků je do programu zařazena jednodenní cykloturistická vyjížďka na Podunajské stezce. Podunajská cyklostezka je přibližně 60 km od penziónu a doprava autem ke stezce je individuální. Celý půlden z trvání kurzu je věnován servisu a základní údržbě jízdních kol.

Večer výuka navazuje přednáškami. Do teoretické části také patří přednáška člena horské služby, který má zkušenosti s úrazy cyklistů v okolí Lipna, potom přednáška o cyklistickém vybavení, právní a bezpečnostní problematice.

 

Terény pro výcvik kurzu instruktora cykloturistiky – cyklostezky a cyklotrasy

Výjezdové trasy vedou po cyklostezkách a cyklotrasách. Cyklostezek a cyklotras v okolí vodní nádrže Lipno přibývá. Trasy jsou situovány na komunikace s minimálním či nulovým provozem motorových vozidel. Terén lze označit jako středně členitý. Pochopitelně odlišuje se dle výběru konkrétního družstva. Dané výkonnostní družstvo se tempem jízdy přizpůsobuje těm nejslabším účastníkům. V okolí Lipenské nádrže je zajímavá krajina.

 

Podmínky pro účast na kurzu instruktor cykloturistiky

Přijetí do kurzu instruktora cykloturistiky není vyjma věku nijak omezeno. Kurz může absolvovat i účastník mladší 18 let a po úspěšném absolvování získá licenci. Osvědčení Instruktor cykloturistiky je možné pak plně využít až po dovršení věkové hranice 18 let. Pokud vyučuje svoje svěřence cvičitel cykloturistiky s licencí ve věkovém rozmezí: 15 – 17 let, tak při výuce musí asistovat další držitel platné licence, který je starší 18 let a převezme na sebe právní odpovědnost za žáky či klienty. Takže je reálné stát se držitelem licence a pak vyučovat i před dovršením 18 let, ale musí při výuce asistovat starší instruktor cykloturistiky.

 

Více info na: www.kurz-instruktor.cz.

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality