KURZ INSTRUKTOR AEROBIKU- 7. – 8.4.2018 a 21. – 22.4.2018 v Praze

KURZ INSTRUKTOR AEROBIKU- 7. – 8.4.2018 a 21. – 22.4.2018 v Praze

KURZ INSTRUKTOR AEROBIKU- 7. - 8.4.2018 a 21. - 22.4.2018 v Praze

Výstup: Instruktor aerobiku BP SPORT (platnost licence je časově neomezená), licence je platná pro školská, zájmová a komerční zařízení. Licenci lze využít po dovršení věku 18 let a uplatnění licence ve věku 15 – 17 let se řídí zvláštními pravidly, které jsou uvedeny níže. Účast na školení není dále nijak omezena.

Akreditace – BP Sport vzdělávací středisko je držitelem akreditace MŠMT s obecnou platností a akreditace v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT.
Program: Historie, současnost, druhy a formy, specifické metody výuky v group exercise, bezpečnost a první pomoc, právní problematika, skladba hodiny, hudba a předpovídající informace, choreografie – její stavba a záznam.

Teoretická část kurzu instruktora aerobiku:

Historie, současnost, druhy a formy, specifické metody výuky v group exercise, bezpečnost a první pomoc, právní problematika, skladba hodiny v aerobicu, hudba a předpovídající informace aerobicu, choreografie – její stavba a záznam, protahování a posilování, základy fyziologie, základy anatomie, strava a pitný režim, rozbor videozáznamu, škodlivé vlivy pohybových aktivit, svalové disbalance, komunikace a psychologie práce se skupinou, osobnost cvičitele, právní a bezpečnostní problematika.

Praktická část

Zpočátku je praktická část na kurzu instruktora aerobiku zaměřena na zvládnutí techniky jednotlivých kroků, držení těla a správné návyky během cvičení group exercise. Praktická a teoretická část se na kurzu instruktor aerobiku navzájem doplňují. Na základě spolupráce jednotlivých lektorů obsah přednášek na sebe v programu navazuje. Teoretické přednášky jsou časovány tak, aby byly dobře zkoordinovány s praktickou výukou. Během praktických seminářů bude kladen důraz zejména na praktické zvládnutí hudby (počítání, držení hudebního oblouku), předpovídajících informací (verbální i cueing), volbu vhodných specifických metod výuky, tvorbu choreografie a správnou skladbu hodiny podle jejího zaměření.

Lektor školení: Gabriela Motlová

 

Místo a termín konání 7. – 8.4.2018 a 21. – 22.4.2018 v Praze– jedná se o jedno školení – 4 dny, které je rozděleno do 2 bloků.

Cena: 3300,- Kč (cena zahrnuje studijní materiál a účastnický poplatek).

Přihlášení na akci, kurz formulář

Vyplněnou přihlášku zašlete do 15.3.2018 na e-mail kancelar@radambuk.cz.

Přijetí přihlášky Vám potvrdíme na e-mail a zašleme podklady k platbě. Pokud budete chtít vystavit fakturu, napište požadavek do poznámek přihlášky spolu s fakturačními údaji a fakturu Vám zašleme. Zasláním přihlášky souhlasí účastníci kurzu s tím, aby uvedená data byla vedena v evidenci RADAMBUK a vzdělávacího střediska BP Sport. Souhlasí s tím, aby fotografie z akce byly použity k propagaci RADAMBUK a BP Sportu a zveřejněny na internetových stránkách a tiskovinách RADAMBUK.

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality