Kurz Hlavní vedoucí dětského tábora 2023

Kurz Hlavní vedoucí dětského tábora 2023
24. 11. 2022
Petr Žáček

Cílem vzdělávacího kurzu je předání účastníkům základních vědomostí a dovedností potřebných pro vykonávání funkce Hlavní vedoucí na dětských táborech a připravit je ke kvalitní práci s dětmi a mládeží. Celkový obsah kurzu je stanoven na 24 hodin. Kurz je akreditován MŠMT. Č. vydaného certifikátu RADAMBUK MŠMT-35765/2019-2. Účastníci obdrží osvědčení k výkonu funkce Hlavního vedoucího dětského tábora s neomezenou platností.

pro více infrmací https://www.radambuk.cz/akce/hlavni-vedouci-detskeho-tabora-2023/

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality