Krumbenowe 2019: zažijte pravěk v Českém Krumlově 7. a 8. září

Krumbenowe 2019: zažijte pravěk v Českém Krumlově 7. a 8. září
4. 9. 2019
Dušan Brodský

Pivovarská zahrada v Českém Krumlově se o víkendu 7. a 8. 9. 2019 opět promění v rámci Dnů evropského dědictví v Kupeckou osadu Krumbenowe, která letos oslaví již šesté narozeniny a zároveň prestižní vítězství v celonárodní soutěži Zlatý Mamut. Brány zahrady se v rámci letošního ročníku otevřou nejen do všedního světa živého pravěku a středověku, ale také do světa „Mezi nebem a zemí“. Je na co se těšit. Letošní magický ročník s číslem 6 nám ani nedává jinou možnost, než otevřít transcendentní téma na hranici světů a zkoumat zapomenutou podobu dávných obřadů, rituálů a duchovních představ, jimiž se ještě donedávna řídil život našich předků.

V pátek po setmění podstoupíme nejprve teoretickou iniciaci na přednášce o dokladech jihočeských pravěkých rituálů Doc. Mgr. O. Chvojky, Ph.D., a poté se zasvěceni vydáme po stopách obřadů a posvátných míst napříč tisíciletími, jimiž nás provede naučná stezka s přednáškami a mystickými zastaveními, z hlubin vystoupáme do nebeských sfér v Muzeu v zahradě a večer se společně dotkneme hvězd s Ing. Janou Tichou z observatoře Kleť. Prvotní rytmy hudební tlupy Altsteinzeitliche Knochenklangbilder budou udržovat naši mysl na frekvenci 7-14 Hz (hladina Alfa s optimem v Schumannově resonanci 7-8 Hz) a do závěrečného tance i transu zahraje hezky keltsky kapela Dick O´Brass. Zažijte pravěk, objevte kořeny, dotkněte se divočiny a bavte se minulostí! Naučně-zábavná akce je jako vždy bezbariérová, otevřená všem věkovým kategoriím a přístupná zcela zdarma.

Jsou věci mezi nebem a zemí jen bludy a pověry nebo sahají naše zpřetrhané kořeny mnohem hlouběji ke skrytým pramenům života? Zmizeli skutečně staří bohové spolu se světem našich předků? Jakou úlohu hrály obřady a rituály v životě jedince i celé společnosti a proč dnes hledáme svou vnitřní rovnováhu u psychologa, na terapiích či v přírodních alternativách? Jsme dnes opravdu tak jiní než naši předkové? Tajemství naší existence máme již tisíce let stále na dosah, brána se otevírá.. Druhý zářijový víkend 7. – 8. 9. 2019 se v Pivovarské zahradě v Českém Krumlově bude konat již šestý ročník Veletrhu pravěké a středověké kultury a i letos máme důvod k velkolepým oslavám. Kupecká osada Krumbenowe získala prestižní první cenu v soutěži Zlatý Mamut 2018 (https://cenazlatymamut.cz/), která hodnotila celkem 35 projektů z celé republiky zaměřených na popularizaci archeologie. Je nám nesmírnou ctí a potěšením, že Zlatý Mamut našel nový domov právě v Českém Krumlově a těšíme se, že jej v září „vyvenčíme“ a společně přivítáme.

Program tentokrát zahájíme netradičně v Regionálním muzeu v Českém Krumlově, a to již v pátek 6. 9. 2019 v 18:00 mimořádnou přednáškou Doc. Mgr. Ondřeje Chvojky, Ph.D. z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích na téma „Rituály v době bronzové a starší době železné a jejich doklady v jižních Čechách“, která oficiálně otevře letošní téma Krumbenowe Mezi nebem a zemí. Na protějším břehu Vltavy (Wilth-Ahwy) mezitím jako obvykle rozbijí tábor pravěcí a středověcí kupci a řemeslníci, aby vystavili na odiv svůj tovar i um a obětovali bohům za zdar svého konání.

V sobotu od 10:00 do 20:00 h a v neděli od 10:00 do 14:00 h se tak mohou návštěvníci vydat opět na cestu časem napříč tisíciletími od paleolitu po raný středověk a nechat dnešní uspěchaný svět za branami zahrady. Kromě běžného řemeslného ruchu osady budou jednotlivá období, přednášky a vystoupení, Muzeum v zahradě i naučná stezka provázány společným tématem zvyků, obřadů a rituálů, při nichž se seznámíme s celou řadou božských entit a posvátných míst. Vrcholem programu bude jako vždy sobotní večerní obřad, tentokrát z doby železné, při kterém nám Ing. Jan Tichá, ředitelka Hvězdárny a planetária České Budějovice s pobočkou na Kleti, představí jedno téměř hvězdné překvapení. V této chvíli však dosud nenastala vhodná konstelace hvězd a znamení nám nedovolují prozradit více, prozatím napovíme alespoň symbolem: 69469 – jeho odhalení nás čeká. V sobotu večer se můžeme těšit také na nevšední hudební zážitek v podání kapely Dick O´Brass a v neděli opět zvolníme, abychom se dokázali bezpečně vrátit z hlubin mysli i času zpět do přítomnosti našich všedních dnů. VAROVÁNÍ: Veškeré obřady a rituály podstupují návštěvníci na vlastní zodpovědnost, případná osvícení, transformace osobnosti či změněné stavy vědomí nelze reklamovat.

Kupecká osada Krumbenowe je zaměřena na popularizaci archeologie s cílem připomenout klíčovou historickou roli regionu jako významné křižovatky obchodních a kulturních cest v pravěku a středověku. V roli kupců a řemeslníků se představí odborní lektoři z oboru experimentální archeologie, kteří se rekonstrukcí původních technologií a řemesel zabývají a interaktivně je prezentují veřejnosti. Výběr období, kultur i aktivit, které budou v rámci kupecké osady představeny, se zakládá na skutečných dokladech pravěkého a raně středověkého osídlení s přihlédnutím k lokálním nálezům z českokrumlovského regionu.

Projekt „KRUMBENOWE je od roku 2018 financován v rámci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká Republika, Mezinárodní kulturní platforma I-CULT ATCZ59. Jeho realizaci dále podporuje město Český Krumlov, pivovar Český Krumlov a řada dalších partnerů. Program zajišťuje Regionální muzeum v Českém Krumlově, Ústav archeologické památkové péče středních Čech a řada lektorů a historických skupin z oboru experimentální archeologie Vstupné na celou akci je zdarma. Regionální muzeum v Českém Krumlově se nachází

zdroj: https://www.krumbenowe.cz/ – tisková zpráva

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality