Klesá počet nezaměstnaných absolventů škol, lepší se situace vyučených

Klesá počet nezaměstnaných absolventů škol, lepší se situace vyučených
20. 7. 2015
Katka Babická

Výrazně lepší uplatnění na trhu práce nalézají absolventi učebních oborů zaměřených na stavebnictví a zpracování dřeva.

Ve srovnání s předchozím rokem počty nezaměstnaných absolventů opět poklesly, a to v rámci všech sledovaných kategorií vzdělání. V dubnu 2015 byly počty nezaměstnaných absolventů ve většině kategorií vzdělání dokonce nižší než v dubnu 2012.

Situace na pracovním trhu se z hlediska uplatnitelnosti průběžně zlepšuje. Hlavní příčinou jsou zřejmě lepší vyhlídky na rychlejší nalezení pracovního uplatnění, související s probouzející se ekonomikou, a tedy i mírně rostoucí ochotou zaměstnavatelů přijímat nové pracovníky.

K poměrně výraznému poklesu nezaměstnanosti a zlepšení pracovního uplatnění došlo v dubnu 2015 u absolventů učebních oborů, kde je ze strany zaměstnavatelů trvale proklamován nedostatek pracovní síly. Zlepšení situace je poměrně dobře viditelné i z meziročního srovnání hodnot míry nezaměstnanosti z let 2014 a 2015.

„V rámci učebních oborů se nejlépe uplatňují absolventi strojírenských a elektrotechnických oborů. V případě vyučených došlo také k poměrně výraznému zlepšení situace absolventů oborů zaměřených na stavebnictví a zpracování dřeva. Již tradičně za prakticky bezproblémové je možné označit absolventy zdravotnických oborů středních i vyšších odborných škol,“ říká Mgr. Martin Úlovec z oddělení analýz trhu práce Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV).

 

 

 

Zdroj: www.nicm.cz

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality