JIHOČESKÝ STUDENTSKÝ PARLAMENT

JIHOČESKÝ STUDENTSKÝ PARLAMENT
19. 12. 2022
Tomáš Babický

https://www.kraj-jihocesky.cz/cs/dnes-vznikl-jihocesky-studentsky-parlament

V kruhovém sále Zastupitelstva Jihočeského kraje se 5.12.2022 konalo ustavujícího zasedání Jihočeského studentského parlamentu. Sešli se zde studenti středních škol, aby si odsouhlasili stanovy, zvolili členy jednotlivých orgánů a dohodli se, jak a na jakých tématech budou pracovat. V České republice už existuje Parlament dětí a mládeže ČR a také několik krajských parlamentů. Dnes do této skupiny přibude i parlament Jihočeský.

Dnes se tu setkalo 100 studentů ze 40 jihočeských škol. To je pro mě milé překvapení, protože původně jsme počítali zhruba s polovinou. Mě budou zajímat jejich zpětné vazby na otázky současného školství. Třeba na téma maturit. Budu rád se studenty spolupracovat na kvalitě vzdělávání v jihočeských školách a očekávám kvalitní kulturní diskusi,“ řekl náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro školství Pavel Klíma. Zároveň podotkl, že spolupráce je pro něj možná pouze v případě, že se bude vždy jednat výhradně o studentskou aktivitu. 

Cílem studentských parlamentů je zvyšovat povědomí středoškoláků o politickém dění a prostřednictvím vzdělávacích besed, příspěvků na sociálních sítích a exkurzí zaplňovat vědomostní mezery, které vzešly ze vzdělávacího systému. Parlament dětí a mládeže ČR reprezentuje myšlenku participace na národní úrovni a je hlavním mediátorem dialogu mezi studenty a Vládou ČR.

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality