Jedinečná možnost pro mladé– zúčastněte se na mezinárodním kongresu pro nadané a environmentální vedení v Izraeli!

Jedinečná možnost pro mladé– zúčastněte se na mezinárodním kongresu pro nadané a environmentální vedení v Izraeli!
20. 4. 2015
Katka Babická

ČRDM nabízí jedinečnou možnost účastina na Mezinárodním kongresu pro nadané a environmentální vedení (International Congress for Gifted and Environmental Leadership) v Izraeli. Akce je pořádána organizací Israel Youth Exchange Authority (Izraelský úřad pro výměny mládeže) a uskuteční se v termínu 21.–28. srpna 2015 v mládežnickém městečku Hakfar Hayarok Youth Village nedaleko Tel Avivu v Izraeli. Navíc účast je zdarma!

 

Hlavní myšlenkou akce s podnětným a zajímavým programem je poskytnout účastníkům jedinečnou a obohacující příležitost setkat se s vrstevníky z celého světa, poznat jiné tradice a kultury, přispět k vytvoření přátelství a spolupráce mezi mladými lidmi. Hlavním tématem akce bude životní prostředí a environmentální vedení.

 

Za ČR můžeme vyslat skupinu 8 mladých lidí ve věku 15–17 let. Oficiálním jazykem kongresu bude angličtina, proto vyžadujeme účastníky s její znalostí na komunikativní úrovni a se zájmem o téma kongresu. Účastníky budou doprovázet dva spolehliví dospělí vedoucí z ČR s potřebnými zkušenostmi pro zajištění jejich bezpečnosti a potřeb během celé akce.

 

Účast na kongresu je bezplatná! Pořádající organizace účastníkům bezplatně zajistí ubytování, stravování, místní dopravu a program. Další náklady spojené s účastí na konferenci (letenky, účastnický poplatek) uhradí účastníkům ČRDM. Předpokladem vyslání účastníků za ČR je schválení dotace od MŠMT na pokrytí těchto nákladů (bude potvrzeno v nejbližší době).

 

Zájemci ať se nám hlásí prostřednictvím přihlášky (http://crdm.cz/download/mailing/20150417/prihlaska-kongres-Izrael.doc), kde uvedou i krátkou motivaci, proč se chtějí kongresu zúčastnit. Vyplněnou přihlášku nám, prosíme, zašlete jak elektronicky ve formátu DOC, tak i naskenovanou vytištěnou přihlášku podepsanou rodičem (zákonným zástupcem) zájemce. Přihlášky posílejte do 27. 4. 2015 e-mailem na adresu zahranici@crdm.cz. Vybrané účastníky vyrozumíme v nejbližších dnech po uzávěrce.

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality