Jakou budoucnost (s)tvoříme?

Jakou budoucnost (s)tvoříme?
15. 4. 2019
Dušan Brodský

„Bohatství hledej v přátelství,“ hlásá William Shakespeare a jeho vizi potvrzují i mladí Češi a Němci. Rok a půl se celkem třicet členů Česko-německého fóra mládeže věnovalo otázce „Jakou budoucnost (s)tvoříme?“

Prezentace Česko-německého fóra mládeže k otázce „Jakou budoucnost (s)tvoříme?“

Výsledky své práce prezentovali 5. dubna na německém velvyslanectví v Praze. Pracovní skupiny představily své publikace, videa, kalendář nebo internetové soutěže svých projektů.

Prezentace Česko-německého fóra mládeže k otázce „Jakou budoucnost (s)tvoříme?“

Vzniku unikátního kalendáře, v rámci něhož členové vyzpovídali pestrou paletu osob, se ujmula skupina Vergiss Mejn Nicht. Ta si dala za cíl naslouchat celoživotním příběhům lidí, kteří mají zkušenost s útěkem, resp. migrací. Na základě fotek, biografií nebo také telefonních rozhovorů připravila kalendář, na kterém jsou k vidění osobní předměty zpovídaných. „Snažili jsme se spojit včerejšek s dneškem, a tím zachovat příběhy živoucí,“ uvedla k projektu maturantka Vlasta Řenčová, která dodává, že fotky doprovází citáty z rozhovorů s pamětníky.

Prezentace Česko-německého fóra mládeže k otázce „Jakou budoucnost (s)tvoříme?“

Téma udržitelnosti a životního prostředí si vybrala pracovní skupina s dvoujazyčným názvem Zelený Eintopf. Ta uspořádala soutěž na Facebooku, které se zúčastnilo kolem šedesáti lidí z obou zemí. Cílem bylo vydržet pět dnů bez produkování nadměrného odpadu. Nejlepší účastníky pak skupina odměnila předměty s ohledem právě na udržitelnost a životní prostředí.

Prezentace Česko-německého fóra mládeže k otázce „Jakou budoucnost (s)tvoříme?“

Povědomí o evropské integraci se zhostila skupina EUrolog. Ta vytvořila interaktivní workshopy pro studenty posledních ročníků základních škol, kde názorně přibližovala různé instituce a úkoly Evropské unie. „Překvapením pro nás bylo nadšení a zájem dětí. Podle nás je potřeba toto téma probírat na konkrétních příkladech,“ řekla na závěrečné prezentaci studentka germanistiky Alexandra Šlesingrová s tím, že je škoda, že se tolik učitelů a rodičů zdráhá o těchto tématech mluvit.

Česko-německé fórum mládeže: „Jakou budoucnost (s)tvoříme?“

Ryze dámská skupina Raušch Bude se snažila propojovat německé a české začínající kapely. „Když jsme dávaly dohromady, které kapely budeme oslovovat, zarazilo mě, že naše generace v Německu poslouchá úplně jiné žánry než my v Česku,“ komentovala své zážitky z projektu Kateřina Návarová, studentka germanistiky.

Poslední skupina Dialog natáčela videa se zajímavými osobnostmi z Brna a Lipska. Ve svém projektu se věnovala tématu „Svoboda v minulosti a budoucnosti“. Motivací byla rostoucí vlna nacionalismu a xenofobie nejen v Česku a Německu.

Česko-německé fórum mládeže tvoří 30 dobrovolníků z Česka a Německa ve věku 16 až 26 let, kteří se snaží o zlepšení a prohloubení česko-německé spolupráce. Závěrečnou prezentací vyvrcholil jubilejní desátý ročník. Na podzim 2019 započne již jedenácté funkční období projektu. Bližší informace k účasti ve Fóru mládeže je možné nalézt na webových stránkách www.cnfm.cz

Česko-německé fórum mládeže vzniklo v roce 2001, jedno funkční období trvá vždy dva roky. Tvoří ho 30 dobrovolníků z Česka a Německa ve věku 16–26 let, kteří svou činností zlepšují a prohlubují česko-německou spolupráci. Členové pracují v pěti pracovních skupinách a vytvářejí vlastní projekty přesahující rámec česko-německých vztahů. Činnost a projekty Česko-německého fóra mládeže podporuje Česko-německý fond budoucnosti, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Tandem – Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže.

zdroj: www.cnfm.cz/

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality