Jak je to se zdravotním pojištěním u studentů starších 26 let?

Jak je to se zdravotním pojištěním u studentů starších 26 let?
10. 9. 2019
Dušan Brodský

Za studenty platí zdravotní pojištění stát. To však neplatí bezvýhradně. Stát pojištění platí maximálně do 26 let věku studenta, který se soustavně připravuje na své budoucí povolání. Po překročení této věkové hranice se situace mění. Jak? Dozvíte se v článku.

Stát platí pojistné na zdravotní pojištění za nezaopatřené děti, což jsou mj. studenti ve věku do 26 let, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání. Po dovršení věku 26 let student již není posuzován jako nezaopatřené dítě a stát za něho přestává zdravotní pojištění platit. Pravidlem však je, že za každého musí vždy být hrazeno pojistné na zdravotní pojištění.

Pokud byste byl souběžně se studiem po 26. roce věku zaměstnán, platíte pojistné jako každý jiný zaměstnanec, už včetně povinnosti případného doplatku do minima.

Kdybyste provozoval samostatnou výdělečnou činnost, musíte jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) začít platit měsíční zálohy na pojistné alespoň v minimální výši.

Pokud ve věku nad 26 let nejste ani zaměstnanec ani OSVČ, musíte si pojistné platit jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Do této kategorie byste v informačním systému pojišťovny spadl automaticky, takže by vám začalo naskakovat dlužné pojistné a penále. Nezapomeňte se tedy na pojišťovně přihlásit. Na formuláři Přihláška a evidenční list pojištěnce budete muset vyplnit potřebné údaje.

Stát může platit za studenta VŠ pojistné po dosažení 26 let pouze z jiných důvodů, než z titulu nezaopatřenosti (například jako za příjemce rodičovského příspěvku).

Od 1. 1. 2018 se okruh osob, za něž platí pojistné stát, rozšířil o tzv. doktorandy. Nově stát platí zdravotní pojištění za osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v ČR ve standardní době v prezenční formě studia. Nesmí ovšem zároveň být OSVČ nebo zaměstnanci.

Zdroj článku: https://www.vzp.cz/o-nas/nejcasteji-resite/otazka/jsem-student-ale-dosahl-jsem-vekove-hranice-26-let-jak-je-to-s-hrazenim-zdravotniho-pojisteni 

autor: www.nicm.cz

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality