INSPIROMAT PRO TECHNICKÉ OBORY

INSPIROMAT PRO TECHNICKÉ OBORY
8. 7. 2015
Katka Babická

Publikace přináší metodickou inspiraci  pro žáky a pedagogy strojírenských, elektrotechnických a hornických oborů a oborů informačních technologií.

Publikace se skládá ze tří částí zaměřených na zvýšení atraktivnosti oborů vzdělání informační technologie, hutnictví a strojírenství pro žáky středních odborných škol.

1. část je určena pro žáky prvních až čtvrtých ročníků oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie obsahuje prezentaci Bezdrátové sítě a materiál určený pro interaktivní tabuli Aktivní a pasivní propojovací prvky.

2. část je určena pro žáky prvního ročníku oboru vzdělání 21-52-H/01, Hutník obsahuje prezentaci Tavba železa ve vysoké peci.

3. část je určena pro žáky skupiny oborů 23 strojírenství obsahuje materiál pro interaktivní tabuli Pilování rovinných ploch, který je určen pro žáky prvních ročníků technických oborů, dále materiál pro interaktivní tabuli Ostatní nekovové materiály žáky druhého ročníku 23-45-L/01 Mechanik seřizovač a prezentaci Výkresy pro žáky prvních až čtvrtých ročníků stejného oboru vzdělání.


Celá publikace ve formátu pdf – ke stažení zde.


Autorský kolektiv: Josef Petr, Marian Kubala, Ing. Milena Vilímková, Ing. Petr Voborník, PhD., Mgr. Josef Ležal, Mgr. Helena Mitwallyová

Publikace byla vytvořena a vydána v projektu POSPOLU – Podpora spolupráce škol a firem, který je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

zdroj: www.nuv.cz

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality