Informace z ČRDM

Informace z ČRDM
21. 10. 2014
admin

1) Podpořte petici – boj se špatným zákonem o dětských skupinách pokračuje

Vážení přátelé,

prezidentské veto zákonu o dětských skupinách potvrdilo, že zákon je skutečně diskriminující a nebezpečný. Sněmovna o něm bude jednat na schůzi začínající v úterý 21. října. Do této naděje, aby byl rizikový zákon vrácen k úpravě, nyní vkládáme všechny síly.

Rozhodli jsme se vyhlásit novou petici za všechny ohrožené organizace, aby byla zachována pestrost alternativ, která dnes funguje a je vážně ohrožena. Osud lesních mateřských škol se nyní spojil s osudem mnoha dalších organizací – školky pro chudé děti Člověka v tísni a dalších provozovatelů, mnohá rodinná centra, která se nemohou rychle přebudovat dle požadavků dětské skupiny. Ohrožení cítí i pravidelné aktivity s předškoláky v dětských a mládežnických organizacích.

Prosíme Vás proto naléhavě – podepište a sdílejte novou petici zde: www.e-petice.cz/chcemepestrost

Petici budeme uzavírat v pondělí 20. října. Máme tedy pouhých pár dnů na to, abychom opět připomněli poslancům, že sledujeme jejich kroky a nepovolíme, dokud zákon nepřepracují. Přejeme si, aby byla zachována pestrost alternativ v péči o malé děti v České republice!

S vděčností za Vaši dosavadní podporu

Tereza Valkounová

předsedkyně Asociace lesních mateřských škol

Aleš Sedláček

předseda České rady dětí a mládeže

Nikola Křístek

člen výkonné rady Unie center pro rodinu a komunitu

Jan Černý

ředitel programů sociální integrace společnosti Člověk v tísni

2) Oznámení představenstva k Bambiriádě 2015

Vážení přátelé ve sružení, v příloze tohoto emailu vám zasíláme dopis předstvenstva ČRDM k Bambiriádě 2015. Představenstvo ČRDM na svém zasedání 25.9. rozhodlo, že ČRDM nebude v roce 2015 pořádat Bambiriádu a ČRDM nepostoupí značku Bambiriáda třetím subjektům.

3) Aktuální nabídka publikačního prostoru v časopisu Archa – do posledního letošního čísla

Tištěný zpravodaj ČRDM Archa má jakožto hlavní námět třetího čísla letošního ročníku téma „Pokud možno s úsměvem“. Možná právě Váš spolek může k obsahové náplni této Archy svou příslovečnou trochou do mlýna přispět – a sebe prezentovat… (Jak daný námět „pojmete“, záleží pochopitelně na Vás – vítány budou především příspěvky, z nichž bude patrné, že humor, nadhled a sebeironie není dětským spolkům tak úplně cizí.)

Druhým výraznějším tématem, kterému se chce letošní poslední Archa věnovat, se týká 25. výročí Sametové revoluce, která umožnila mj. svobodný rozvoj spolkové činnosti – také zde je otevřený prostor pro Vás a Vaše vzpomínky…

Máte-li zájem, zašlete prosím svůj příspěvek na e-mailovou adresu redakce: archa@crdm.cz, a to do uzávěrky příspěvků 24. října. Rozsah textu přitom není nijak pevně stanoven – může být klidně i docela krátký; pokud byste naopak plánovali obeslat Archu textem delším 30 řádek, je vždy lepší tento svůj záměr předem konzultovat s vedoucím redaktorem. V případě potřeby může být pochopitelně redakčně krácen a upraven. Každopádně je vhodné připojit k němu vždy několik ilustračních fotografií z činnosti Vašeho sdružení (foto o velkém rozlišení vhodném pro tisk – tedy „CO NEJVĚTŠÍ“); prosíme zároveň o jméno a příjmení autora fotografie/fotografií, pokud má být takto výslovně uveden.

S přátelským pozdravem

Tým ČRDM

Česká rada dětí a mládeže

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality