Informace pro cizince žijící v ČR

26. 2. 2018
Kamila Matějková

Z REGIONU

http://www.integracnicentra.cz/   adresář center v ČR

LEGISLATIVA

http://www.mpsv.cz/cs/1278  Stránky Ministerstva práce a sociálních věcí o integraci cizinců

http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx   Informace pro cizince na portále MVČR

http://cizinci.wordpress.com/   souhrn důležitých informací a odkazů pro cizince žijící v ČR

http://cizinci.wordpress.com/category/formulare/   formuláře ke stažení (žádost o pobyt v ČR aj.)

ŽIVOTNÍ SITUACE

https://www.vzp.cz/pojistenci/informace-a-zivotni-situace/zdravotni-pojisteni-cizincu   zdravotní pojištění cizinců – VZP

http://www.mpsv.cz/cs/603   Sociální zabezpečení cizinců v ČR, portál MPSV

VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ

http://www.inkluzivniskola.cz/   informační portál zaměřený na začleňování dětí cizinců do vzdělávacího systému ČR

http://www.inkluzivniskola.cz/nove-prichozi/ceska-legislativa-v-oblasti-vzdelavani-cizincu   informace ohledně vzdělávání cizinců v ČR

ODKAZY ORGANIZACE, CENTRA, PORADNY

http://www.cicpraha.org/   Pražské centrum pro integraci cizinců

http://www.iom.cz/   Mezinárodní organizace pro migraci

http://www.migraceonline.cz/   portál Multikulturního centra Praha

http://www.migrace.com/   Sdružení pro integraci a migraci

http://p-p-i.cz/O-PPI/   Poradna pro integraci

http://www.cicpraha.org/cs/aktuality/aktuality.html   Centrum pro integraci cizinců

http://caritasczech.org/cizinci-v-cr/   Charita ČR aktivně působí v oblasti migrace

http://www.domavcr.cz/   informace pro cizí státní příslušníky dlouhodobě usazených v České republice.

http://www.opu.cz/   Organizace pro pomoc uprchlíkům

Aktualizace 28.7.2017 Dana Vitásková

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality