Infolisty 6.11.2019

Infolisty 6.11.2019
6. 11. 2019
Kamila Matějková

Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou nové aktualizované vydání čtrnáctideníku INFOlisty. Přinášíme vám informace o studiu, práci, soutěžích, volnočasových aktivitách a další zajímavosti, které by vám neměly uniknout.

Jak vznikala nová verze Evropské Charty informací pro mládež? Přečtěte si v rozhovoru s Jaanou Fedotoff, prezidentkou Evropské informační a poradenské kanceláře Eryica.

Proč vznikla a jaká je historie Evropské Charty informací pro mládež? Právo na informace bylo uznáno, mimo jiné, ve Všeobecné deklaraci lidských práv, v Úmluvě o právech dítěte, v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a v Doporučení č. (90) 7 Rady Evropy týkající se informací a poradenství pro mladé lidi v Evropě. Z těchto a dalších dokumentů vychází dokument, který při své práci denně používají nejen pracovníci informačních center pro mládež., aby zajistili kvalitní poskytování informačních a poradenských služeb mladým lidem. A to jak v České republice, tak v ostatních evropských státech. První verze Evropské charty informací pro mládež vznikla již v roce 1993. Od té doby se v informačních a poradenských službách mnoho změnilo. Stejně tak se přizpůsobovala i charta.

#HackYourCareer je kariérní akcelerátor, který nabízí mladým motivovaným studentům možnost získat kontakty a zpětnou vazbu od zkušených profesionálů z různých společností. Jedná se o dvoudenní akci zaměřenou na rozvoj dovedností umožňující úspěšně řídit svou kariéru, která propojuje odborníky s mnohaletou praxí z manažerských pozic a odlišných částí pracovního trhu a studenty s cílem jejich kariérního rozvoje.

Minimální záloha na zdravotní pojištění se v roce 2020 opět zvýší. Necelých 150 Kč každý měsíc. O tolik se zvýší minimální zálohy pro OSVČ. Každý rok se přitom zálohy navyšují o více jak stokorunu měsíčně. Zvyšováním průměrné mzdy však stoupají i zálohy pro OSVČ.

Seminář je určen především pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ a studenty pedagogiky, kteří mají zájem začleňovat aktuální globální témata do výuky. Kdy: 12. 11., 19. 11., 10. 12. 2019 Kde: Skautský institut v OlomouciV rámci semináře se seznámíte s novými metodikami do matematiky, občanské výchovy/základů společenských věd a českého jazyka z dílny ARPOKu.

Zrušením karenční doby získali zaměstnanci hned 2 výhody. Jednak tu zásadní, že mají nárok na náhradu mzdy i v prvních 3 dnech pracovní neschopnosti, a jednak nepatrné snížení daňové zátěže.

Zajímala tě vždy letecká doprava? Jsi studentem VŠ a rád by si se podíval do Belgie nebo Francie? Právě pro tebe je tu placená stáž u Evropské organizace pro bezpečnost leteckého provozu! Přihlaš se a vyraž na zkušenou!

Největší seznam českých a zejména zahraničních stránek pro studium angličtiny, který sestavili učitelé a studenti anglického jazyka. Seznam materiálů je velmi rozsáhlý, a proto jsou výukové materiály rozděleny do mnoha témat. Obsahují recenze stránek, které používají učitelé angličtiny ve svých hodinách angličtiny a které jsou na českém Googlu velmi obtížně dohledatelné, protože ten upřednostňuje české zdroje.

Nahlédněte do systémů a specifik jednotlivých psychoterapeutických škol. Zajímají-li vás zkušenosti, zážitky nebo osobní komentáře samotných frekventantů i profesionálů jednotlivých směrů, přijdete si zde na své. Dozvíte se všechno, na co jste se báli zeptat. Každému psychoterapeutickému směru jsou věnována dvě setkání různého obsahu.

Šestý ročník finančně-vzdělávacího projektu České bankovní asociace „Bankéři do škol“ zaznamenal rekordní zájem ze strany škol i přednášejících. Letos do škol ve všech 14 českých regionech vyrazilo více než 120 bankéřů. Zvládli byste otázky, které bankéři pokládají studentům během workshopů? Vyzkoušejte si náš kvíz.

Píšete a do vašeho šuplíku už se žádné texty nevejdou?Pošlete je do soutěže! Možná právě vaše dílko vyjde ve velkém českém nakladatelství!

www.nicm.cz

Podobné příspěvky

Zobrazit všechny aktuality